Andere activiteiten

Naast de praktijk en het publiceren van artikelen en boeken heb ik een groot aantal andere activiteiten ontplooid, waaronder bestuurlijke en redactionele functies. Graag vertel ik ook iets over mijn bijdrage aan EU-wetgeving, mijn diverse activiteiten als lid van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en een functie als ''controlerend dermatoloog'' bij het overheidsproject CESES, uitgevoerd door het RIVM. Daarnaast bespreek ik nog enkele andere onderwerpen die u hieronder kunt zien.