Patch testing op de website van de European Society of Contact Dermatitis

Medio 2020 kwam ik op het idee om de digitale files van mijn boek Patch Testing, 4e editie, aan te bieden aan de European Society of Contact Dermatitis en de American Contact Dermatitis Society, de enige twee internationale wetenschappelijke verenigingen in de wereld die zich vooral bezig houden met contactallergie. De boekverkoop nam in die tijd al behoorlijk af en ik wist dat dat nog verder zou dalen. Overigens: dat was en is voor mij geen probleem en ik vind het eigenlijk wel prima. Ik ben er financieel in het geheel niet van afhankelijk en bovendien is het verzenden van de bestelde boeken altijd een heel gedoe. Sterker nog: ik denk dat ik eind van dit jaar (2022) de stekker uit acdegroot publishing trek en dus stop met de boekverkoop. Ik heb nog ongeveer 280 boeken over, maar die kan ik mooi tijdens een congres van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie gratis aan de deelnemers uitdelen (na voorinschrijving uiteraard).

Mijn huidige insteek en doel is dat zoveel mogelijk dermatologen en hun patiënten baat hebben bij en kunnen profiteren van alle tijd en moeite die ik in de afgelopen 38 jaar, vanaf 1984 toen ik begon te schrijven aan de eerste editie van het boek, in dit project heb gestoken. Het heeft mij persoonlijk overigens heel wat opgeleverd, namelijk een grote bekendheid onder en waardering van in contactallergie geïnteresseerde dermatologen en andere specialisten. 

Goed, hoe bereik ik dat, dat zoveel mogelijk mensen van mijn werk kunnen profiteren? Een mogelijkheid is om het boek digitaal beschikbaar te stellen aan de groep van dermatologen die in contactallergie geïnteresseerd zijn. Velen van hen zijn lid van de European Society of Contact Dermatitis (ESCD), de American Contact Dermatitis Society (ACDS) of beide organisaties. De ESCD heeft ongeveer 320 leden en de ACDS rond de 2500. Dat verschil is opmerkelijk, omdat de Amerikanen op het gebied van contactallergie wetenschappelijk gezien veel minder presteren dan de Europeanen en ook wat betreft bevolkingsomvang verreweg in de minderheid zijn. 

Het besluit was snel genomen en in juni 2020 nam ik contact op met de ESCD en in december 2020 (ik weet niet meer waarom ik daarmee een half jaar gewacht heb) met de ACDS. Hoe het met de Europese vereniging is gegaan vertel ik hieronder, hoe mijn contacten met de Amerikanen zijn verlopen (de moeite waard om te lezen) kunt u hier zien. 

Europa: het kon beter

In juni 2020 nam ik contact op met de President, zeg maar de voorzitter, van de European Society of Contact Dermatitis en deed hem het aanbod voor de digitale files van Patch testing voor op de website. Hij bedankte me vriendelijk en zou er achteraan gaan. Vervolgens heeft het nog meer dan anderhalf jaar geduurd voordat mijn aanbod werd geaccepteerd (niet de schuld van de toenmalige President). Ik ga niet allemaal uit de doeken doen hoe dat verlopen is, ik volsta met dat het niet direct de schoonheidsprijs verdiend heeft. In ieder geval: in januari 2022 kreeg ik bericht dat de ESCD het boek op de website zou zetten. Dat is daarna snel gedaan, omdat ik de vijfde editie klaar had en John de websitebouwer en ik inmiddels het traject al doorlopen hadden bij de American Contact Dermatitis Society, waar het boek al een tijd op de website stond. 

Vijf maanden later, in juni 2022, kreeg ik van mijn vriend Thomas Rustemeyer, hoogleraar arbeidsdermatologie te Amsterdam, het bericht dat het Executive Committee van de ESCD tijdens een congres in Amsterdam aan de Algemene Vergadering had voorgesteld om mij te benoemen tot erelid van de ESCD, welk voorstel met algemene stemmen werd aangenomen. Mijn aanbod voor het boek op de website was een van de redenen hiervoor. Nu was ik erelid van zowel de ESCD als de ACDS! Ik blijf Thomas altijd dankbaar voor zijn initiatief. All is well that ends well.......

Volgende hoofdstuk: