Leo Dermatology Award 2000

Op 9 juni 2000 werd aan mij de Leo Dermatology Award 2000 uitgereikt door de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), prof. dr. C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen. De Award  is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een dermatoloog die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de dermatologische patiëntenzorg in de breedste zin des woords, waarbij naast de geneeskunde met name ook wordt gekeken naar de geneeskunst in zijn sociale context. De Award is ingesteld door Leo Pharmaceuticals en gaat vergezeld van een geldbedrag. De toewijzing is voorbehouden aan een Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, bestaande uit 5 prominente leden. 

 

 

In zijn verslag aan het Bestuur van de NVDV, waarin werd gemeld dat de jury 2000 unaniem had gekozen voor De Groot, werden onder meer de volgende activiteiten genoemd, op grond waarvan werd besloten de Leo Dermatology Award aan hem toe te kennen:

  • zijn activiteiten en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de contactallergie, en met name de cosmeticumallergie
  • zijn activiteiten op Europees niveau als voorzitter van de Werkgroep ''European Community Affairs'' van de European Society of Contact Dermatitis, die ertoe geleid hebben dat in 1997 in de Europese Unie ''Ingredient labelling'', het vermelden van de bestanddelen op cosmetica, wettelijk verplicht is gesteld
  • zijn activiteiten die ertoe geleid hebben dat patiënten met allergisch contacteczeem door bestanddelen van schoenen allergeenvrij schoeisel vergoed krijgen vanwege de AWBZ
  • zijn activiteiten als voorzitter (1984-1999) van de Commissie Allergie en Contactdermatosen van de NVDV en de vele praktische adviezen die van hieruit aan de praktiserende dermatoloog werden gegeven (m.b.t. bijvoorbeeld parfumgrondstoffen, conserveermiddelen, corticosteroïden, en de Richtlijn voor het verrichten van epicutaan allergologisch onderzoek in de perifere dermatologische praktijk)
  • zijn rol bij het tot stand komen en het ontwikkelen van het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie, waarvan hij de eerste hoofdredacteur was (1991-1996)
  • zijn rol bij het publiceren van drie jaarboeken van de Vereniging, resulterend in een financiële winst voor de NVDV van deze voorheen verlieslijdende post voor de Vereniging
  • de bijzondere en efficiënt-doelmatige wijze van praktijkvoering, waarbij ook werd gewezen op de uitstekende verstandhouding met de patiënten, de huisartsen, en de ziekenhuismedewerkers.                                                                 

In het Carrousel, het personeelsblad van het Carolus ziekenhuis, werd uitgebreid aandacht gegeven aan het winnen van de Award (Carrousel, oktober 2000, nummer 4, 4-5). Hieronder het intro, het gehele artikel is hier te lezen

Ook in het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie werd aandacht aan het onderwerp geschonken. In de laatste alinea word ik fraai gekarakteriseerd door een van de leden van de beoordelingscommissie. ''Kortom, collega De Groot is een man van veel (geschreven) woorden en nog meer daden. Door zijn eigenzinnige karakter gecombineerd met een grenzeloze energie en doorzettingsvermogen…..…..''  Vooral de frase ''… is een man van veel (geschreven) woorden ….'' is prachtig. Soms denk ik ook dat ik meer schrijf dan praat. Mijn e-mails zijn steevast een stuk langer dan die van anderen. Wat waarschijnlijk ook meegespeeld heeft is dat ik samen met de commissie een keer gedineerd heb ergens op de Veluwe. Nu heb ik licht autistische trekjes, voel ik me niet thuis in gezelschap van mensen die ik niet of nauwelijks ken, en heb een hekel aan koetjes-en-kalfjes-gesprekken. Dus toen twee dames het roerend met elkaar eens waren dat de amuse heerlijk was en gingen filosoferen over wat er allemaal in kon zitten, klapte ik dicht en kwamen er niet veel gesproken woorden meer uit de winnaar van de Leo Dermatology Award 2000!

Volgende hoofdstuk:

Of u kunt teruggaan naar: