Proefschrift en promotie

In 1988 ben ik in Groningen gepromoveerd op het onderwerp Adverse reactions to cosmetics. Promotores waren prof. dr. Johan Pieter Nater en prof. dr. Erik Bleumink. Dr. Pieter-Jan Coenraads was referent. De Promotiecommissie bestond uit prof. dr. M.N.G. Dukes, prof. dr. H. Wesseling en prof. dr. E. Young. In de volgende pagina's kunt u er alles over lezen. Uiteraard zijn er vele afbeeldingen en ook de nodige anekdotes ontbreken niet. Wat langere stukken tekst worden smakelijker gemaakt met een aantal cartoons.

Geïnteresseerden kunnen het gehele proefschrift hier downloaden.