Monographs in contact allergy deel 1: Non-fragrance allergens in cosmetics

En zo begon ik in 2016 aan het eerste deel van de Monographs in contact allergy serie met als onderwerp ''Non-fragrance allergens in cosmetics''. Het ging dus om alle allergenen in cosmetica met uitzondering van parfumgrond-stoffen en etherische oliën, die wilde ik in een tweede boek behandelen. Ik vond bijna 500 allergenen, stoffen die door hun aanwezigheid in cosmetica allergisch contacteczeem hadden veroorzaakt. Omdat ik ook de literatuur over contactallergie voor die stoffen in niet-cosmetische producten behandelde evenals vele andere bijwerkingen (contacturticaria, fotosensibilisatie, systemische bijwerkingen) en daarnaast aanvullende gegevens zoals studies naar de kwalitatieve en kwantitatieve aanwezigheid van de betreffende stoffen in cosmetische producten presenteerde, werd het een zeer lijvig boekwerk, 1430 pagina's op A4 formaat. Het moest in twee delen gesplitst worden om ze uit de boekenkast te kunnen pakken zonder door je rug te gaan.

Ik heb op dit boek heel veel persoonlijke reacties gekregen. De leukste was van Howard Maibach uit de Verenigde Staten. Hij is de laatste nog levende Godfather van de contactdermatologie en was op dat moment achter in de 80. Hij staat bekend om zijn korte mails en zo was ook deze met zijn commentaar op het boek: ''Brilliant!'' Ik denk dat hij op dat moment het plan opvatte om mij voor te dragen voor het Erelidmaatschap van de American Contact Dermatitis Society. Enkele boekbesprekingen zijn hieronder samengevat.

Boekbesprekingen

Dermatitis 2018;29:100

This monograph is highly recommended and is a comprehensive reference that best serves the needs of dermatologists or allergists involved in the advanced practice of patch testing. It contains concise summaries of each of the 497 chemical ingredients described, is well referenced, and also contains practical information about patch testing concentrations of these chemicals, especially for those ingredients that are less commonly encountered allergens.

A.A. GASPARI

 

Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie 2018;28:44-45

….Een boekbespreking zoals deze eindigt meestal met de aanbeveling dat iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp of het in de patiëntenzorg kan gebruiken, een exemplaar in haar of zijn bibliotheek moet hebben. Als die aanbeveling ooit valide was, dan is het wel voor dit boek van collega Anton de Groot, een absolute must have voor alle dermatologische maatschappen/vakgroepen en niet alleen voor de speciaal in contactallergie geïnteresseerden. Dit boek blijkt het eerste deel te zijn van een geplande serie van drie Monographs in Contact Allergy. Het tweede deel zal gaan over parfumgrondstoffen en in het derde zal allergie voor lokale en systemische geneesmiddelen behandeld worden. Ik kijk er alvast naar uit!

M.L.A. SCHUTTELAAR

 

Hungarian Journal of Dermatology and Venereology 2018;94:63

Op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van prof. Erzsébet Temesvári uit Hongarije. Zij vroeg of ik haar een exemplaar van het nieuwe boek wilde sturen, dan zou zij een boekbespreking schrijven voor het Hongaarse Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie. De uitgever was, enigszins tot mijn verbazing (Hongarije is niet direct een grote en belangrijke markt voor het boek) daartoe bereid. De boekbespreking was zo fraai dat ik deze in toto laat zien. Net als  waarschijnlijk u, kan ik er geen touw aan vastknopen. Gelukkig eindigde het document met het woord ‘Bibliája’, waaruit ik concludeer dat ze het boek als een standaardwerk beschouwt of er in ieder geval een aantal stichtelijke woorden aan heeft gewijd.  

Ga verder met: