Overige praktijkzaken

In de loop van de jaren heb ik in diverse lokale (’s-Hertogenbosch), regionale, nationale en internationale organisaties bestuursfuncties bekleed en deel uitgemaakt van redacties van wetenschappelijke tijdschriften. De functies die te maken hadden met mijn werk in het Carolus ziekenhuis zijn hieronder, zonder nadere uitleg, opgesomd.  

  • Voorzitter van de Medische Staf van het Carolus-Liduina Ziekenhuis 's-Hertogenbosch-Boxtel (1990-1995)
  • Lid van het Stafbestuur van het Carolus-Liduina Ziekenhuis 's-Hertogenbosch-Boxtel (1995-1996)
  • Voorzitter van de Stichting Clearing House Medische Specialisten Carolus-Liduina Ziekenhuis 's-Hertogenbosch-Boxtel (1994-1999)
  • Voorzitter van de Onderhandelingscommissie van het Carolus-Liduina Ziekenhuis 's-Hertogenbosch-Boxtel (1994-2000)
  • Informateur Stafbestuur 2000
  • Voorzitter van de Regionale Dermatologen Vereniging Noord-Oost Brabrant (1991-2001)
  • Lid van het Interstafberaad Bosch Medicentrum/Carolus-Liduina Ziekenhuis (2000-2001)

EINDE VAN HOOFDSTUK DE PRAKTIJK. Volgende hoofdstuk: