Erelidmaatschap van de European Society of Contact Dermatitis

Op de Algemene Ledenvergadering van de European Society of Contact Dermatitis, die werd gehouden op 8-10 juni 2022 te Amsterdam, was een van de agendapunten Erelidmaatschappen. Op initiatief van Thomas Rustemeyer had het Executive Committee (EC), bestaande uit Kristiina Aalto-Korte (President, Finland), Mihaly Matura (Secretary, Zweden), Vera Mahler (Treasurer, Duitsland), Jeanne Duus Johansen (President elect, Denemarken) en Thomas Rustemeyer (Past President, Nederland) besloten om mij voor te dragen als erelid. Thomas Rustemeyer sprak, namens het EC, als volgt:

Anton C. de Groot was born in 1951. He studied medicine at the university of Groningen, The Netherlands, where he also got his training as dermatologist. Already during his training as dermatologist he became interested in contact allergy. In particular contact allergy to cosmetics has drawn his special attention. And, in 1988, he could successfully defend his PhD thesis entitled “Adverse reactions to Cosmetics”.

At that time labelling of cosmetic ingredients was not mandatory in Europe and this extremely frustrated Anton. He approached the newly founded European Society of Contact Dermatitis and became Chairman of the Working Party European Community Affairs. He started an extensive lobbying project, and succeeded. The result was a new legislation by the Commission of the European Communities in 1991, making labelling mandatory for all cosmetic products sold in the EC Member States by December 31, 1997.

One of his greatest hobbies is … writing of medical articles and books. He has published more than 140 manuscripts and 7 books. The last are the 4 big Monographs in Contact Allergy about Essential Oils – contact Allergy and Chemical Composition (3.7 kg !), Non-fragrance allergens in cosmetics, Fragrances and Essential Oils, and the latest Systemic Drugs. But, of course all of us know this most famous book “Patch testing” with the current 4th edition. This book is now also available on our website. It can be accessed very easily to find appropriate test conditions. Thank you very much for making this possible.

Anton has achieved a lot in the field of contact dermatitis and is of outstanding scientific reputation. I would like to propose an honorary membership of our society for Dr. Anton C. de Groot.

Thank you for your attention.

Eczeem van de handen. Er is geen erytheem te zien, alleen schilfering en - dat kunt u niet zien, maar ik kan het u verzekeren - zeer pijnlijke kloven. Dan heet het een chronisch eczeem, niet vanwege de lange bestaansduur, maar vanwege de klinische verschijnselen. Er zijn 3 hoofdvormen van handeczeem: allergisch contacteczeem, ortho-ergisch contacteczeem en constitutioneel eczeem. Verreweg de meest voorkomende is ortho-ergisch contacteczeem. Dit type wordt niet veroorzaakt door allergie, maar door irritatie, door contact met irriterende stoffen (irritantia). Voorbeelden hiervan zijn water (het belangrijkste irritans), zeep, afwasmiddel, schoonmaakmiddel, groente- en vleessappen en smeer- en snijolie. Ook kou en lage luchtvochtigheid bevorderen irritatie van de huid en ortho-ergisch contacteczeem. Het wordt vooral gezien bij huisvrouwen, werkers in de zorg die vaak hun handen moeten wassen, kappers, en koks. Atopische mensen (atopie = erfelijke aanleg voor eczeem, astma en hooikoorts) zijn er gevoeliger voor omdat ze van zichzelf een droge huid hebben en het eczeem wordt vaak erger in de winter door de kou, vooral bij schrale oostenwind 

Het voorstel om mij tot erelid te benoemen werd in stemming gebracht en met algemene stemmen aanvaard. Thomas belde mij op vrijdagavond 10 juni om mij het goede nieuws mede te delen en me te feliciteren.

Opmerkelijk is dat op de website van de ESCD www.escd.org  helemaal niets over ereleden te vinden is. Ik heb de secretaris om informatie gevraagd en kreeg een kort antwoord met de namen van de ereleden; het zijn er meen ik 8 in totaal. 

Ik ben Thomas zeer dankbaar voor zijn initiatief en zijn vriendelijkheid en zal dat altijd blijven. 

Volgende hoofdstuk: