Wetenschap

Mijn eerste kennismaking met de ''wetenschap'' was in september 1975. Ik was toen nog niet afgestudeerd (dat gebeurde in december 1975) en ik zou op 1 januari 1976 in Groningen beginnen aan de opleiding tot dermatoloog. Prof. Klokke van de dermatologische kliniek in Groningen kende Andrew Herxheimer uit Londen, die zowel dermatoloog als farmacoloog was en op dat moment al een solide reputatie had als wetenschapper. Klokke had voor mij een stage geregeld bij Herxheimer aan het London Hospital Medical College, waarin ik onder andere moest leren om weten-schappelijk onderzoek te doen en hoe je de resultaten moet publiceren. Vooral dat laatste beviel me goed, want het is natuurlijk altijd leuk om je naam boven een artikel te zien. Vanaf dat moment tot nu (augustus 2022) en met een beetje geluk nog wat langer, heb ik diverse wetenschappelijke activiteiten ontplooid, waarover ik hier graag wat zal vertellen.

Met dank aan Claude Serre

Een waarschuwing vooraf: dat kon wel eens tegenvallen, dat van die ''wetenschap'' die ik beoefend heb. Met een enkele uitzondering zoals mijn proefschrift Adverse Reactions to Cosmetics en een aantal contactallergologische onderzoeken (meestal samen met anderen, ik had als perifeer werkzame dermatoloog zeer beperkte mogelijkheden) heb ik me hoofdzakelijk bezig gehouden met wetenschap ''met een kleine w'', zoals ik het pleeg te noemen. Daaronder versta ik alle praktische artikelen over dermatologische onderwerpen, de vele overzichtsartikelen, de hoofdstukken in boeken en ook de boeken zelf, die ik in de loop van 40 jaar heb geschreven. Het betreft eerder didactiek dan wetenschap of op zijn best toegepaste wetenschap. Dat laat overigens onverlet dat dergelijk werk vooral voor de praktijk zeer nuttig kan zijn en dat mijn publicaties door vakgenoten zeer gewaardeerd worden!

Achtereenvolgens vertel ik graag wat over mijn promotie in 1988, laat ik mijn publicaties zien, en hoe vaak die geciteerd zijn. Daarna vertel ik wat over de bijzondere samenwerking met Johan Toonstra en geef een overzicht van de voordrachten die ik in de loop van de tijd gegeven heb. Veel publicaties zijn recent, maar voordrachten geef ik al meer dan 5 jaar niet meer.  Eerst vertel ik echter nog wat meer over hoe ik de wetenschap ingerold ben.

Ik lardeer het geheel met foto's, anekdotes en cartoons, dus niet saai en zeker de moeite waard om te lezen!