Hoofdstukken in boeken

Van 72 hoofdstukken in boeken ben ik enige of eerste auteur (n=59) of medeauteur geweest (n=13). Elf waren hoofdstukken in Nederlandstalige boeken, 61 in internationale. Vanaf 1980 tot 2000 waren het vooral hoofdstukken in de verschillende edities van Meyler’s side effects of drugs en de Side effects of drugs Annuals. Van 1980 tot en met 1984 was Johan Nater de eerste auteur. Hij had eerder de hoofdstukken alléén geschreven en had mij tijdens mijn opleiding uitgenodigd om eraan mee te schrijven. In 1985 werd ik eerste auteur (Johan schreef niet meer mee, maar ik vond het vanzelfsprekend om zijn naam nog een tijdlang te noemen) en vanaf 1990 was ik de enige auteur. Johan was op dat moment hoogleraar in Groningen en ging in 1991 met emeritaat. In totaal ging het om 27 hoofdstukken in deze boekserie. In 2000 had ik er een beetje genoeg van en mijn laatste bijdrage was aan de 14e editie van de ''grote Meyler'' in 2000.

Contact dermatitis

Een aantal dermatologen uit verschillende Europese landen had eind jaren 1980 het plan opgevat om een handboek te schrijven over contactallergie; het verscheen in 1992 als Contact dermatitis. De redacteuren hadden mij gevraagd om voor dat boek twee hoofdstukken te schrijven, één over cosmetica (ik was immers kort daarvoor gepromoveerd op dit onderwerp) en het tweede over patch test concentrations and vehicles (naar aanleiding van mijn boek Patch testing uit 1986). Dat laatste hoofdstuk heb ik in alle volgende edities van het boek Contact dermatitis geschreven, voor het laatst in 2020 (6e editie).

Het hoofdstuk over cosmetica (Cosmetics and skin care products) schreef ik eerst met Ian White uit Londen als medeauteur. In 2006, in de vierde editie, heeft hij, zonder overleg met mij, alles overgenomen en zichzelf eerste auteur gemaakt en in 2011 er een derde auteur bijgehaald; ik werd nog wel als medeauteur genoemd. Waarom hij dat gedaan heeft wist en weet ik niet. Het was niet comme il faut, maar ik heb hem niet gevraagd waarom  en heb het – eigenlijk geheel tegen mijn karakter 

in - laten rusten. Van de laatste editie heeft de uitgever Springer geen gedrukt boek meer gemaakt, er worden alleen nog E-books geproduceerd.

Kanerva's occupational dermatology

Eind jaren 1990 kwam Lasse Kanerva, een dermatoloog uit Finland die speciale interesse had in beroepsdermatosen, met het plan om een boek te schrijven over huidafwijkingen die veroorzaakt worden door het beroep (waaronder natuurlijk allergisch contacteczeem) en ik kreeg een uitnodiging om daarin een hoofdstuk te schrijven over fragrances (parfums). Dat was waarschijnlijk omdat ik kort daarvoor samen met Peter Frosch uit Duitsland een uitgebreid overzichtsartikel over parfums en etherische oliën had geschreven in het tijdschrift Contact Dermatitis (29 pagina’s, grootste artikel tot 2022 in dat tijdschrift, De Groot neigt tot enige wijdlopigheid). Ook verzocht hij mij om nog een hoofdstuk te schrijven en wel over, u raadt het al, Patch test concentrations and vehicles. Dus toen schreef ik zowel mijn eigen boek over dit onderwerp als de betreffende hoofdstukken in de twee standaardwerken over contactallergie! In 2003 kwam een verkorte versie van het boek uit. De tweede en derde editie verschenen in 2012 en 2019. In 2012 was Lasse Kanerva ernstig ziek en schreef nauwelijks of niet meer mee. Als eerbetoon aan zijn initiatief en betekenis voor de arbeidsdermatologie werd het boek omgedoopt in Kanerva’s occupational dermatology, een mooie geste. Aan mijn hoofdstuk Fragrances werden – ik meen op mijn eigen voorstel – de etherische oliën (essential oils) toegevoegd. Ook schreef ik in deze beide edities, samen met Mari-Ann Flyvholm uit Denemarken, een hoofdstuk Formaldehyde and formaldehyde-releasers. Ik had namelijk in 2009 en 2010 een hele serie over dit onderwerp geschreven in het tijdschrift Contact Dermatitis, waarvoor ik Gerda Lensen en Pieter-Jan Coenraads uit Groningen had uitgenodigd als medeauteur, en, afhankelijk van het specifieke onderwerp, een aantal buitenlandse experts, waaronder Mari-Ann Flyvholm (Denemarken), Torkil Menné (Denemarken), Ian White (Verenigd Koninkrijk), Philippe LeCoz (Frankrijk), Howard Maibach (Verenigde Staten), Detlef Emeis, Jürgen Brinkmann en Johannes Geier (alle drie uit Duitsland). Ik schreef op 1 artikel na alles, de anderen konden commentaar leveren. Alleen van Detlef Emeis had ik de expertise echt nodig, omdat het om een analytisch onderwerp ging, waarvan ik te weinig verstand had, en hij was dus ook eerste auteur.  

Andere boeken

Daarnaast schreef ik hoofdstukken in andere Engelstalige boeken (zie hieronder) en in Nederlandse boeken. De Nederlandstalige boeken waren onder meer handboeken over dermatologie en venereologie, over allergie en over samenvattingen van richtlijnen. Op uitnodiging was ik medeauteur in 2 populairwetenschappelijke boeken van Jannes van Everdingen, waarbij de hoofdstukken niet door mij geschreven zijn. Het meeste plezier heb ik beleefd aan het schrijven van het hoofdstuk ''Herinneringen van een oud-assistent'' in het boek Vallen en Opstaan, waarin ik mijn belevenissen tijdens mijn opleiding tot dermatoloog in Groningen in de tweede helft van de jaren 1970 mocht beschrijven. Dit hoofdstuk is hier integraal afgedrukt. Als u het nog niet gedaan heeft: lezen! Er valt veel te lachen.   

 

Hoofdstukken in Meyler's side effects of drugs en Meyler's side effects annuals

 • Nater JP, de Groot AC. Drugs used on the skin. In: MNG Dukes, red. Meyler's side effects of drugs, 9th edition. Amsterdam: Excerpta Medica, 1980:234-264
 • Nater JP, de Groot AC. Drugs used on the skin. In: MNG Dukes, red. Side effects of drugs Annual 4. Amsterdam: Excerpta Medica, 1980:104-110

De negende editie van Meyler’s side effects of drugs (de groene) bevatte het eerste boekhoofdstuk waaraan ik meeschreef. Er zouden nog 5 edities van de ''grote Meyler'' volgen (14e editie in 2000) en 19 ''Annuals'' (22ste editie in 1999). De boeken zijn eerst groter en later steeds dikker geworden  

 • Nater JP, de Groot AC. Drugs used on the skin. In: MNG Dukes, red. Side effects of drugs Annual 5. Amsterdam: Excerpta Medica, 1981:150-156
 • Nater JP, de Groot AC. Drugs used on the skin. In: MNG Dukes, red. Side effects of drugs Annual 6. Amsterdam: Excerpta Medica, 1982:146-156
 • Nater JP, de Groot AC. Drugs used on the skin and cosmetics. In: MNG Dukes, red. Side effects of drugs Annual 7. Amsterdam: Excerpta Medica, 1983:159-170
 • Nater JP, de Groot AC. Dermatologicals and cosmetics. In: MNG Dukes, red. Side effects of drugs Annual 8. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1984:151-164
 • Nater JP, de Groot AC. Dermatological drugs and cosmetics. In: MNG Dukes, red. Meyler's side effects of drugs, 10th edition. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1984:254-283
 • De Groot AC, Nater JP. Dermatological drugs and cosmetics. In: MNG Dukes, red. Side effects of drugs Annual 9. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1985:130-148
 • De Groot AC, Nater JP. Dermatological drugs and cosmetics. In: MNG Dukes, red. Side effects of drugs Annual 10. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1986:122-134
 • De Groot AC, Nater JP. Dermatological drugs and cosmetics. In: MNG Dukes, red. Side effects of drugs Annual 11. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1987:134-145
 • De Groot AC, Nater JP. Dermatological drugs and cosmetics. In: MNG Dukes & L Beeley, red. Side effects of drugs Annual 12. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1988:127-141

Na elke 4 Annuals verscheen er weer een nieuwe editie van ''de grote Meyler'', waarin alle informatie van de vooraf-gaande Annuals werden verwerkt

 • De Groot AC, Nater JP. Dermatological drugs and cosmetics. In: MNG Dukes, red. Meyler's side effects of drugs, 11th edition. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1988:284-315
 • De Groot AC, Nater JP. Dermatological drugs and cosmetics. In: MNG Dukes & L Beeley, red. Side effects of drugs Annual 13. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1989:117-130
 • De Groot AC, Nater JP. Dermatologicals drugs, topical agents and cosmetics. In: MNG Dukes & L Beeley, red. Side effects of drugs Annual 14. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1990:124-134
 • De Groot AC. Dermatological drugs, topical agents and cosmetics. In: MNG Dukes & JK Aronson, red. Side effects of drugs Annual 15. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1991:139-154
 • De Groot AC. Dermatological drugs, topical drugs and cosmetics. In: MNG Dukes, red. Meyler's side effects of drugs, 12th edition. Amsterdam: Elsevier, 1992:335-365
 • De Groot AC. Dermatological drugs, topical agents and cosmetics. In: MNG Dukes & JK Aronson, red. Side effects of drugs Annual 16. Amsterdam: Elsevier Science, 1993:150-161
 • De Groot AC. Dermatological drugs, topical agents, and cosmetics. In: JK Aronson en CJ van Boxtel, red. Side effects of drugs Annual 17. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1994:181-195
 • De Groot AC. Dermatological drugs, topical drugs and cosmetics. In: JK Aronson en CJ van Boxtel, red. Side effects of drugs Annual 18. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1995:163-180
 • De Groot AC. Dermatological drugs, topical drugs and cosmetics. In: JK Aronson & CJ van Boxtel, red. Side effects of drugs Annual 19. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1996:151-169
 • De Groot AC. Dermatological drugs, topical drugs and cosmetics. In: MNG Dukes, red. Meyler's side effects of drugs, 13th edition. Amsterdam: Elsevier Science, 1996:380-411
 • De Groot AC. Dermatological drugs, topical agents, and cosmetics. In: JK Aronson, red. Side effects of drugs Annual 20. Amsterdam: Elsevier, 1997:149-161
 • De Groot AC. Dermatological drugs, topical agents, and cosmetics. In: JK Aronson, red. Side effects of drugs Annual 21. Amsterdam: Elsevier, 1998:158-169
 • De Groot AC. Dermatological drugs, topical agents, and cosmetics. In: JK Aronson, red. Side effects of drugs Annual 22. Amsterdam: Elsevier, 1999:159-179
 • De Groot AC. Dermatological drugs, topical agents and cosmetics. In: MNG Dukes en JK Aronsons, red. Meyler's side effects of drugs, 14th edition. Amsterdam: Elsevier, 2000:447-480

De laatste editie van Meyler’s side effects of drugs waarín ik een hoofdstuk heb geschreven van inmiddels 34 pagina’s. Mijn aankondiging er mee te willen stoppen werd door Elsevier niet begrepen en me ook enigszins kwalijk genomen, had ik de indruk. Begonnen met alleen het behandelen van de bijwerkingen van lokale geneesmiddelen (''Drugs used on the skin'') is het hoofdstuk later uitgebreid met cosmetica en de bijwerkingen van therapie specifiek voor de dermatologie zoals de retinoïden en orale fotochemotherapie (PUVA), zodat de titel in 2000 was gewijzigd in ''Dermatological drugs, topical agents and cosmetics''. De kwaliteit van de scan van openingspagina van het hoofdstuk is zeer slecht, doordat het boek meer dan 1800 pagina’s telt en het onmogelijk was om pagina 447 plat op de scanplaat te positioneren

 

Hoofdstukken in Contact dermatitis en Kanerva's occupational dermatology

 • De Groot AC, White IR. Cosmetics and skin care products. In: RJG Rycroft, T Menné, PJ Frosch, C Benezra, red. Textbook of contact dermatitis. Berlin: Springer-Verlag, 1992:459-475
 • De Groot AC, Frosch PJ. Patch test concentrations and vehicles for testing contact allergens. In: RJG Rycroft, T Menné, PJ Frosch, red. Textbook of contact dermatitis. Berlin: Springer-Verlag, 1992:797-806
 • De Groot AC, White IR. Cosmetics and skin care products. In: RJG Rycroft, T Menné, PJ Frosch, red. Textbook of contact dermatitis, 2nd edition. Heidelberg: Springer-Verlag, 1995:461-476
 • De Groot AC, Frosch PJ. Patch test concentrations and vehicles for testing contact allergens. In: RJG Rycroft, T Menné, PJ Frosch, red. Textbook of contact dermatitis, 2nd edition. Heidelberg: Springer-Verlag, 1995:797-806
 • De Groot AC. Fragrances. In: L Kanerva, P Elsner, JE Wahlberg, HI Maibach, red. Handbook of occupational dermatology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2000:497-508
 • De Groot AC. Patch-test concentrations and vehicles for testing contact allergens. In: L Kanerva, P Elsner, JE Wahlberg, HI Maibach, red. Handbook of occupational dermatology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2000:1257-1280
 • De Groot AC, White IR. Cosmetics and skin care products. In: Rycroft RJG, Menné T, Frosch PJ, Lepoittevin J-P, red. Textbook of Contact Dermatitis, 3rd Edition. Berlin: Springer, 2001:661-686
 • De Groot AC, Frosch PJ. Patch Test Concentrations and vehicles for testing contact allergens. In: Rycroft RJG, Menné T, Frosch PJ, Lepoittevin J-P, red. Textbook of Contact Dermatitis, 3rd Edition. Berlin: Springer, 2001: 1037-1072
 • De Groot AC. Patch-test concentrations and vehicles for testing contact allergens. In: L Kanerva, P Elsner, JE Wahlberg en HI Maibach, red. Condensed handbook of occupational dermatology. Berlin: Springer, 2003:475-516De Groot AC. Fragrances. In: L Kanerva, P Elsner, JE Wahlberg en HI Maibach, red. Condensed handbook of occupational dermatology. Berlin: Springer, 2003:301-312
 • White IR, de Groot AC. Cosmetics and skin care products. In: Frosch PJ, Menné T, Lepoittevin J-P, red. Contact dermatitis, 4th Edition. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2006:493-506
 • De Groot AC. Patch test concentrations and vehicles for testing contact allergens. In: Frosch PJ, Menné T, Lepoittevin J-P, red. Contact dermatitis, 4th edition. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2006:907-26
 • White JML, de Groot AC, White IR. Cosmetics and skin care products. In: JD Johansen, PJ Frosch, J-P Lepoittevin, red. Contact dermatitis, 5th edition. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag 2011, 591-605
 • De Groot AC, Frosch PJ. Patch test concentrations and vehicles for testing contact allergens. In: JD Johansen, PJ Frosch, J-P Lepoittevin, red. Contact dermatitis, 5th edition. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag 2011, 1071-1105
 • De Groot AC, Flyvholm M-A. Formaldehyde and formaldehyde-releasers. In: Rustemeyer Th, Elsner P, John SW, Maibach HI, red. Kanerva’s occupational dermatology, 2nd edition. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012: Chapter 37, pp 397-414
 • De Groot AC. Fragrances and essential oils. In: Rustemeyer Th, Elsner P, John SW, Maibach HI, red. Kanerva’s occupational dermatology, 2nd edition. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012: Chapter 40, pp 433-466
 • De Groot AC. Patch test concentrations and vehicles for testing contact allergens. In: Rustemeyer Th, Elsner P, John SW, Maibach HI, red. Kanerva’s occupational dermatology, 2nd edition. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012: Chapter 200, pp 1849-1894
 • De Groot AC. Fragrances and essential oils. In: John S, Johansen J, Rustemeyer T, Elsner P, Maibach H (eds). Kanerva’s occupational dermatology. Cham, Switzerland: Springer, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40221-5_40-2; Online ISBN 978-3-319-40221-5
 • De Groot AC. Fragrances and essential oils. In: John S, Johansen J, Rustemeyer T, Elsner P, Maibach H (eds). Kanerva’s occupational dermatology. Cham, Switzerland: Springer, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40221-5_40-2; Online ISBN 978-3-319-40221-5
 • De Groot AC, Flyvholm M-A. Formaldehyde and formaldehyde-releasers. In: John S, Johansen J, Rustemeyer T, Elsner P, Maibach H (eds). Kanerva’s occupational dermatology, 3rd Cham, Switzerland: Springer, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40221-5_37-2; Online ISBN 978-3-319-40221-5
 • De Groot AC. Patch test concentrations and vehicles for testing contact allergens. In: John S, Johansen JD, Rustemeyer T, Elsner P, Maibach H (eds). Kanerva’s occupational dermatology, 3rd Cham, Switzerland: Springer, 2019 https://doi.org/10.1007/978-3-319-40221-5_200-2 (Online ISBN 978-3-319-40221-5)
 • De Groot AC. Patch test concentrations and vehicles for testing contact allergens. In: Johansen J, Mahler V, Lepoittevin JP, Frosch P, Eds. Contact dermatitis, 6th edition. Springer: Cham, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72451-5_56-1

 

Hoofdstukken in andere Engelstalige boeken

 • De Groot AC. Kathon CG: risk of sensitization. In: P Morganti & FJG Ebling, red. Everyday problems in dermatology: the cosmetic connection. Rome: International Ediemme, 1989
 • De Groot AC, Weijland JW. The allergens in cosmetics. In: PJ Frosch, A Dooms-Goossens, J-M Lachapelle, RJG Rycroft, RJ Scheper, red. Current topics in contact dermatitis. Berlin: Springer-Verlag, 1989:318-320
 • De Groot AC. Cutaneous hazards associated with the use of cosmetics. In: R Marks & G Plewig, red. The environmental threat to the skin. London: Martin Dunitz, 1992:173-176
 • De Groot AC. Allergic contact dermatitis. In: RM Marks, red. Eczema. London: Martin Dunitz, 1992:103-128
 • De Groot AC. In: JD Guin, red. Practical contact dermatitis. New York: McGraw-Hill Inc, 1995:333-354 

 

 • De Groot AC, Frosch PJ. Fragrances as a cause of contact dermatitis in cosmetics: clinical aspects and epidemiological data. In: PJ Frosch, JD Johansen, IR White, red. Fragrances. Beneficial and adverse effects. Berlin: Springer Verlag, 1998:66-75                                  

 

Met mijn medeauteur Peter Frosch had ik het jaar daarvoor een uitgebreid overzichtsartikel geschreven over allergie voor parfums: De Groot AC, Frosch PJ. Adverse reactions to fragrances. A clinical review. Contact Dermatitis 1997;36:57-86

 • De Groot AC. Allergic contact dermatitis: Cosmetics. In: CAFM Bruijnzeel-Koomen en EF Knol, red. Immunology and drug therapy of allergic skin diseases. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag: 2000:111-128
 • De Groot AC. Sensitizing substances. In M Lodén en HI Maibach, red. Dry skin and moisturizers. Chemistry and function. Boca Raton, Fl., USA: CRC Press, 2000:403-411
 • De Groot AC. Dermatological problems linked to perfumes. In: AO Varel, M Paye en HI Maibach, red. Handbook of cosmetic science and technology. Basel, Switzerland: Marcel Dekker, Inc., 2001:89-94
 • De Groot AC. Konservierungsmittel. In: F. Fuchs en W. Aberer, red. Kontakt Ekzem. München-Deisenhofen. Germany: Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle, 2002:11d:1-10
 • Brasch J, De Groot AC. In: T. Fuchs en W. Aberer, red. Kontakt Ekzem, 2nd edition. München-Deisenhofen: Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle, 2007:535-546

Mijn Duits is niet zo goed als de twee publicaties hierboven doen vermoeden. Ik mocht de kopij voor de eerste editie in 2002 in het Engels aanleveren en het werd dan vertaald in het Duits. Prof. Jochen Brasch heeft toen – begrijpelijkerwijs – de tweede editie zelf geschreven en was zo vriendelijk om mij nog medeauteur te laten zijn (wat overigens ook gangbare praktijk is of in ieder geval hoort te zijn)

 

 

 • De Groot AC. Research on cosmetic allergy leading to ingredient labelling. In: H Menke, J van Everdingen, W Faber, J Toonstra, W van Vloten, Eds. Dutch contributions to dermatology. Overveen, The Netherlands: Belvédère Publishers Limited, 2014:157-158

In dit boek wordt een overzicht gegeven van belangrijke Nederlandse bijdragen aan de internationale dermatologie. Ik werd als een van 10 niet-academische dermatologen uitgenodigd omdat mijn proefschrift Adverse reactions to cosmetics in 1988 en mijn activiteiten daarna als ''Convenor'' van de Working Party European Community Affairs van de European Society of Contact Dermatitis, tezamen met grote inspanningen van de andere leden van de werkgroep An Dooms-Goossens (België), Peter Frosch (West-Duitsland), Nicole Hunziker (Zwitserland), Torkil Menné (Denemarken), Antonella Tosti (Italië), en John Wilkinson (Verenigd Koninkrijk), geleid hebben tot EU wetgeving m.b.t. verplichte etikettering (ingredient labelling) van de bestanddelen op alle cosmetica in de Europese Unie in 1997

 

Hoofdstukken in Nederlandstalige boeken (en boekjes)

 • De Groot AC. Kliniek van de contactallergie. In: JEMH van Bronswijk & REF de Wit, red. Young en de Utrechtse allergie. Utrecht, The Netherlands: Elinkwijk BV, 1990:114-120
 • Van Everdingen JJE, de Groot AC. En weg zijn uw rimpels. In: JJE van Everdingen & NS Klazinga, red. De wet tot behoud van waarheid. Overveen, The Netherlands: Belvédère, 1991:203-212
 • De Groot AC. Kosmetica. In: Th van Joost & L Reijnders, red. Milieu en huid. Meppel, The Netherlands: Boom, 1992:58-74
 • Bruijnzeel-Koomen CAFM, De Groot AC, Nater JP. Eczeem. In: WA van Vloten, HJ Degreef, E Stolz, BJ Vermeer, R Willemze, red. Dermatologie en venereologie. Utrecht, The Netherlands: Bunge, 1992:90-109 (tweede druk 1996)
 • De Groot AC. Epicutane tests. In: JGR de Monchy & HF Kauffman, red. Allergologie. Utrecht, The Netherlands: Bunge, 1994:142-152
 • De Groot AC. Allergisch contacteczeem. In: JGR de Monchy & HF Kauffman, red. Allergologie. Utrecht, The Netherlands: Bunge, 1994:241-248
 • Van Joost Th, Fokke E, de Groot AC. Het slijtend kleed. In: Th van Joost & JJE van Everdingen, red. Omtrent de huid. Amsterdam/Overveen: Boom/Belvédère, 1996:275-286
 • De Groot AC, Nater JP. Eczemen. In: WA van Vloten et al, red. Dermatologie en venereologie, 3rd edition. Maarssen, The Netherlands: Elsevier, 2000:103-113
 • De Groot AC, Stoof TJ. Dermatitis herpetiformis. In: JJE van Everdingen en R Borgonjen, red. Samenvatting Richtlijnen Dermatologie 2009. Haarlem, The Netherlands: DCHG medische uitgeverij, 2009:42-47
 • De Groot AC, Stoof TJ. Dermatitis herpetiformis. In: RJ Borgonjen & JJE van Everdingen, red. Dermatological guideline summaries from the Netherlands 2010. Haarlem, The Netherlands: DCHG communicatie, 2010:31-36
 • De Groot AC. Herinneringen van een oud-assistent. In: MF Jonkman en P Verhoef, red: Vallen en Opstaan. 100 jaar leerstoel Dermatologie Rijksuniversiteit te Groningen (1913-2013). Rotterdam, The Netherlands: Erasmus Publishing, 2013:122-132

Volgende hoofdstuk: