Dermatitis Review Article of the Year 2020

Mijn overzichtsartikel Fragrances: Contact allergy and other adverse effects, dat verscheen in 2020 in het Amerikaanse tijdschrift Dermatitis (het officiële orgaan van de American Contact Dermatitis Society) werd in 2021 door de leden van de ACDS gekozen tot Review article of the year. Ofschoon ik vereerd was en ben, gebiedt de eerlijkheid me te vertellen dat Dermatitis slechts 6 issues per jaar heeft met telkens 1 review article ........

Volgende hoofdstuk: