Prijzen en Onderscheidingen

In de loop van de jaren heb ik een aantal prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen. Tot de prijzen behoren de Leo Dermatology Award 2000, de eenmalig ingestelde prijs ''Meest huisartsvriendelijke specialist" van de Bossche huisartsenvereniging in 1995, en het uitroepen van mijn artikel Allergic contact dermatitis from topical drugs: An overview tot Review article of the year in het Amerikaanse tijdschrift Dermatitis in 2021.  

De onderscheidingen bestaan uit erelidmaatschappen van de American Contact Dermatitis Society (2019), van de European Society of Contact Dermatitis (2022), en het toekennen van de President's citation award van de American Contact Dermatitis Society in 2021.