Boeken

Ik heb tot op heden 34 boeken geschreven (inclusief mijn proefschrift). Het gaat om 24 titels, waarvan één (Patch testing) vijf edities heeft gehad (1986, 1994, 2008, 2018, 2022) en een ander (Unwanted effects of cosmetics and drugs used in dermatology) drie (1983, 1985, 1994); van drie boeken zijn twee edities verschenen en mijn dissertatie had een aparte commerciële editie. Vaak wordt er gesproken over een ''tweede druk''. Al onze vervolgboeken waren echter geheel aangepast aan de hand van de meest recente literatuur en inzichten en waren dus nieuwe edities, geen nieuwe drukken (deze term wordt gebruikt als de oplage uitverkocht is en het boek een herdruk krijgt zonder gewijzigd te zijn).

Van de 34 boeken zijn er 15 in het Engels geschreven, dus internationale boeken: 5 edities van Patch testing, 3 van Unwanted effects ......, 4 boeken in de Monographs in Contact Allergy reeks (ik hoop in september 2022 aan deel 5 te beginnen), mijn dissertatie en de commerciële versie daarvan, en het boek Essential oils: Contact allergy and chemical composition.  De andere 19 boeken (en boekjes) zijn Nederlandstalig, waarvan 5 voor huisartsen (in opleiding) en studenten geneeskunde, 7 voor pedicures en podotherapeuten, 2 voor huidtherapeuten een mijn meest recente boek voor kappers (allemaal samen met Johan Toonstra). Bij de resterende 4 gaat het om een boekje voor patiënten met constitutioneel eczeem en hun ouders, een over mijn eerste 500 publicaties, mijn praktijk- en wetenschappelijke autobiografie uit 2020 en de update daarvan, dat in 2022 is verschenen. 

De complete lijst van boeken staat hieronder. Van enkele wordt wat meer verteld. Lees vooral de anekdote ''No enthousiasm goes unpunished'' bij Patch testing.           

Internationale boeken

Dissertatie

De Groot AC. Adverse reactions to cosmetics. Dissertatie, Rijksuniversiteit Groningen, 1988. DOWNLOAD hier

De Groot AC. Adverse reactions to cosmetics (commerciële editie). Nieuwegein, The Netherlands: Glaxo BV, 1989

 

 

 

 

 

De voor- en achterflap (boven resp. links) van de commerciële editie van mijn proefschrift.  Ik had een groot aantal boeken verkocht aan Glaxo BV. Dat was dubbel feest voor mij: ze betaalden me meer dan de gehele oplage had gekost (ondanks dat de vertegenwoordiger sprak ''Het is niet de bedoeling dat je er aan verdient'') en mijn proef-schrift werd onder alle Nederlandse dermatologen   verspreid

Unwanted effects of cosmetics and drugs used in dermatology

Nater JP, de Groot AC. Unwanted effects of cosmetics and drugs used in dermatology. Amsterdam: Excerpta Medica, 1983 (ISBN 0444902651)

Nater JP, de Groot AC. Unwanted effects of cosmetics and drugs used in dermatology, 2nd Edition. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1985 (ISBN 0444903585)

De Groot AC, Nater JP, Weijland JW. Unwanted effects of cosmetics and drugs used in dermatology, 3rd Edition. Amsterdam: Elsevier Science, 1994 (ISBN 0444897755)

Het boek Unwanted effects of cosmetics and drugs used in dermatology was eigenlijk een spin-off van de hoofdstukken in Meyler’s side effects of drugs. Johan Nater was daarin begonnen met alleen ''Drugs used on the skin''. Later, toen ik was begonnen mee te schrijven, kwamen daar de cosmetica bij en nog later ''drugs used in dermatology'', systemische geneesmiddelen specifiek voor de dermatologie, bijv. de retinoïden (van vitamine A afgeleide geneesmiddelen) zoals isotretinoïne voor acne en etretinaat voor psoriasis. In ons eigen boek werden de onderwerpen veel uitgebreider behandeld. Dat gold zeker voor de cosmetica, waarvoor de hulp van de afdeling cosmetica van de Keuringsdienst van Waren (KvW) te Enschede werd gevraagd, waar veel expertise was op dit gebied.

De eerste editie verscheen in 1983 bij Elsevier, toen nog Excerpta Medica (''medische uittreksels'', ze waren begonnen met het presenteren van korte samenvattingen van medische artikelen) geheten. Al twee jaar later volgde een tweede, veel uitgebreidere editie. Omdat Johan Nater met het idee gekomen was en we veel gebruik gemaakt hadden van zijn eerdere hoofdstukken, was hij in deze edities de eerste auteur. Dr. Dhiam H. Liem van de Keuringsdienst van Waren was coauteur voor de sectie over cosmetica. Overigens behandelden we in deze boeken ook de bijwerkingen van systemische geneesmiddelen die niet specifiek zijn voor de dermatologie, maar wel voor huidziekten gebruikt worden, zoals antibiotica, middelen tegen schimmelinfecties en immunosuppressiva. De derde en laatste editie verscheen in 1994. Omdat ik alles geschreven had werd ik nu eerste auteur en werd de nieuwe directeur van de afdeling cosmetica van de KvW, dr. Jan Willem Weijland, medeauteur. Hij was 6 jaar eerder al een van de paranimfen geweest bij mijn promotie in 1988 op mijn proefschrift Adverse reactions to cosmetics.

 

 

 

Een reclamefolder van Elsevier uit 1986, waarin mijn beide toenmalige boeken werden aangeprezen

De boeken werden in de internationale pers enthousiast ontvangen (enkele voorbeelden van boekbesprekingen) en ze behoorden, volgens de uitgever, tot de best verkochte publicaties van Elsevier. Waarom er geen vierde editie gekomen is kan ik me niet meer herinneren. Mogelijk had ik er geen zin meer in. Het was altijd verschrikkelijk veel werk. Ik kreeg van de uitgever voor een nieuwe editie fotokopieën op A3-formaat van alle pagina’s van de vorige editie en kon dan de wijzigingen daarop schrijven. Maar het meeste – en zonder meer vervelendste – werk was het controleren van de drukproeven. Destijds werd alles nog overgetypt en daarbij werden veel fouten gemaakt die gecorrigeerd moesten worden. Ook waren tabellen nog wel eens verschoven zodat, wanneer je niet goed oplette en controleerde, een hele tabel foutieve informatie kon geven. Bovendien zou een derde editie pas nodig zijn geweest na een jaar of vijf, zes, dat zou dan rond 2000 geweest zijn. In die tijd was ik, na 20 jaar, een beetje uitgekeken op het schrijven van de  hoofdstukken in de Meyler’s side effects of drugs en de Annuals, waarvoor we de literatuur van Elsevier kregen die we ook gebruikten voor dit boek. Bovendien was ik toen al bezig om geleidelijk stappen te zetten met het beëindigen van mijn praktijk en was ik er destijds van overtuigd dat ik de dermatologie en het publiceren geheel achter me zou laten. De toekomst zou - gelukkig - anders leren…….

Patch testing

De Groot AC. Patch testing. Test concentrations & vehicles for 2800 allergens. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1986 (ISBN 044490445x) Lees meer

De Groot AC. Patch testing. Test concentrations & vehicles for 3700 allergens, 2nd Edition. Amsterdam: Elsevier Science, 1994 (ISBN 0444819118) Lees meer

De Groot AC. Patch Testing. Test concentrations and vehicles for 4350 chemicals, 3rd Edition. Wapserveen, The Netherlands: acdegroot publishing, 2008 (ISBN 9789081323314) Lees meer

De Groot AC. Patch Testing, 4th Edition. Wapserveen, The Netherlands: acdegroot publishing, 2018 (ISBN 9789081323345) Lees meer

De Groot AC. Patch testing, 5th edition. Test concentrations and vehicles for 5200 chemicals. Wapserveen, The Netherlands: acdegroot publishing, 2022 (ISBN/EAN 978-90-813233-6-9) Lees meer

Patch Testing: definitieve doorbraak op het wereldtoneel van de dermatoallergologie

De eerste editie van mijn boek Patch testing verscheen in 1986; 36 jaar later, in 2022, publiceerde ik zelf de vijfde editie. Deze is niet commercieel verkrijgbaar, ik heb er slechts een beperkt aantal van laten drukken voor familie, vrienden en collegae. De digitale versie van het boek staat op de websites van de American Contact Dermatitis Society en de European Society of Contact Dermatitis en is online te raadplegen door hun leden. Het hele verhaal van dit boek, dat mijn definitieve doorbraak op het wereldtoneel van de dermatoallergologie betekende en niet in geringe mate heeft bijgedragen aan mijn erelidmaatschappen van zowel de Amerikaanse als de Europese Society, van de eerste tot en met de vijfde editie, met alle grappige maar ook gênante details daarvan, kunt u hier lezen.

Alle vijf edities van Patch testing. Vanaf de tweede editie is de cover grotendeels ongewijzigd gebleven, maar bij elke volgende editie neemt het aantal rode vakjes (positieve plakproefreacties) met 1 toe. De vijfde editie is in goudopdruk, veel mooier dan het donkergele dat hier is afgebeeld. Dat kan niet anders: wanneer een scan gemaakt wordt, reflecteert het goud alle lichtstralen, waardoor de letters zwart worden

Monographs in contact allergy

De Groot AC. Monographs in Contact Allergy Volume 1. Non-Fragrance Allergens in Cosmetics (Part I and Part 2). Boca Raton, Fl, USA: CRC Press Taylor and Francis Group, 2018 (ISBN 978-1-138-57325-3 and 9781138573383)

De Groot AC. Monographs in Contact Allergy, Volume 2. Fragrances and Essential Oils. Boca Raton, Fl, USA: CRC Press Taylor and Francis Group, 2019 (ISBN 9780367149802)

De Groot AC. Monographs in Contact Allergy, Volume 3. Topical Drugs. Boca Raton, Fl, USA: CRC Press Taylor and Francis Group, 2021 (ISBN 978-0-367-23693-9)

De Groot AC. Monographs in Contact Allergy, Volume 4. Systemic Drugs. Boca Raton, Fl, USA: CRC Press Taylor and Francis Group, 2022 (ISBN 9780367436490)

De reeks Monographs in contact allergy heeft op dit moment 4 delen (Volumes). Ik hoop in september 2022 te kunnen beginnen aan deel 5 over Rubbers and Plastics. De boeken worden uitgegeven door een van de grootste uitgevers ter wereld, het Amerikaanse CRC Press/Taylor and Francis Group. Eerder al was mijn boek Essential oils: contact allergy and chemical composition door deze uitgever gepubliceerd. Het bijzondere aan deze boeken is dat ik ze zelf helemaal opmaak inclusief inhoudsopgave, paginanummering, register, kop- en voetteksten et cetera. Dat is elke keer weer een heel gepuzzel, maar het lukt altijd en ik vind het eigenlijk ook wel leuk om te doen. Grote voordelen van deze aanpak zijn dat ik geen drukproeven hoef te controleren en dat de boeken al na een paar maanden verschijnen. Ze zijn ook beschikbaar als e-book en - na een jaar of 2 - als pocketboeken (slappe kaft), die voor een mijns inziens belachelijk lage prijs worden aangeboden. Het is overigens niet allemaal  van een leien dakje gegaan ..... Lees verder 

 

Overige Engelstalige boeken

De Groot AC, Schmidt E. Essential oils: contact allergy and chemical composition. Boca Raton, Fl., USA: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2016 (ISBN 9781482246407) BOEK BESPREKINGEN

''Essential oils: Contact allergy and chemical composition'' was mijn eerste boek dat uitgegeven is door CRC Press/Taylor & Francis Group in de Verenigde Staten. Ik had het voorstel voor dit boek met inhoudsopgave naar een stuk of 8 uitgevers opgestuurd, en dit bedrijf hapte toe. Het was heel moeilijk om de enorm grote tabellen in een matrix te gieten, en het lukte dan ook niet goed. Ik heb herhaaldelijk aangeboden om het boek zelf op te maken, maar dat aanbod hebben ze afgeslagen. Ik denk dat ze zich later wel voor de kop geslagen zullen hebben, want alle boeken in de Monographs in contact allergy serie, die later ook door dit bedrijf uitgegeven zouden worden, heb ik zelf opgemaakt en dat scheelt enorm in de kosten. Hadden ze maar moeten luisteren……. Natuurlijk ben ik wel blij en ook een beetje trots dat een van de grootste uitgevers ter wereld mijn boeken wil produceren en op de markt wil zetten. En een groot voordeel voor mij is dat, omdat de boeken precies afgedrukt worden zoals ik de kopij in pdf files aanlever, ik geen drukproeven hoef te corrigeren. Erich Schmidt, het (voormalig) hoofd van de afdeling chemische analyse en kwaliteits-controle van een groot Duits bedrijf, dat parfums en etherische oliën produceert, had heel veel ongepubliceerde analytische gegevens, die we hebben opgenomen in het boek en die volstrekt uniek zijn in de wereldliteratuur.

Boekbesprekingen kunt u hier lezen.

 

Een velletje postzegels met de cover van het boek, cadeau gekregen van mijn vriend dr. Han Israels ter gelegenheid van het uitkomen van het Essential oils boek

Nederlandstalige boeken

Op vier na heb ik alle Nederlandstalige boeken geschreven samen met mijn vriend en collega Johan Toonstra, een van de beste dermatologen van Nederland en een zeer aimabel mens. Meer over deze bijzonder productieve samenwerking, die geresulteerd heeft in 14 boeken en tientallen wetenschappelijke artikelen, kunt u hier lezen. 

 

Boeken voor huisartsen (in opleiding) en studenten geneeskunde

De Groot AC, Toonstra J. Casuïstiek in de dermatologie – deel 1. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum, 2009 (ISBN 9789031361885)

De Groot AC, Toonstra J. Casuïstiek in de dermatologie – deel 2. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum,2010 (ISBN 9789031384570)

De Groot AC, Toonstra J. Kanker en Huid. Dermato-oncologie voor de huisarts. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum, 2010 (ISBN 9789031377503)

De Groot AC, Toonstra J. Dermatologie en Venereologie in de praktijk. Den Haag, The Netherlands: Boom Lemma uitgevers, 2012 (ISBN 9789059318977) BOEKBESPREKING

De Groot AC, Toonstra J. Verdachte huidafwijkingen. Casuïstiek, differentiaaldiagnoses en achtergrondinformatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2020 (ISBN 9789036824668)

Boeken voor pedicures en podotherapeuten

Toonstra J, de Groot AC. Voeten en huid. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum, 2009 (ISBN 9789031352739)

Toonstra J, de Groot AC. Nagelaandoeningen. Handboek voor pedicures, podotherapeuten en andere voetspecialisten. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum, 2010 (ISBN 9789031386185)

Toonstra J, de Groot AC. Voeten en Huid, 2nd Edition. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum, 2016 (ISBN 9789036810463)

Toonstra J, de Groot AC. Voeten en Kanker. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum, 2016 (ISBN9789036810708)

Toonstra J, de Groot AC. Voeten en schimmels. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum, 2016 (ISBN 9789036811682)

Toonstra J, de Groot AC. Voeten en nagels, 2e Edition. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum, 2016 (ISBN 9789036813174)

Toonstra J, de Groot AC. Voeten en Vaten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2020 (ISBN 9789036824156)

Toonstra J, de Groot AC. Voeten en infecties. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2023 (ISBN 9789036829168; ISBN 9789036829175 (eBoek)

Boeken voor huidtherapeuten

De Groot AC, Toonstra J, Lorist JM. Dermatologie voor huidtherapeuten. Den Haag, The Netherlands: Boom Lemma uitgevers, 2012 (ISBN 9789059318199)

De Groot AC, Toonstra J, Lorist JM. Dermatologie voor huidtherapeuten, tweede druk. Amsterdam: Boom uitgevers, 2020 (ISBN 9789024428441)

''Dermatologie voor huidtherapeuten'' was een initiatief van Josètte Lorist, een vooraanstaand huidtherapeut en onze medeauteur. Na veel discussie over de inhoud (mijn schuld, ik wilde geen vermenging van dermatologie met huidtherapie) werd afgesproken dat het een dermatologieboek zou worden, waarin geen huidtherapie inhoudelijk behandeld wordt. Wel is voor elke huidafwijking aangegeven of huidtherapie kan worden toegepast en, zo ja, welke behandelmethoden. De eerste editie in 2012 werd gevolgd door een tweede in 2020. De inhoud van beide boeken is geheel afgestemd op het curriculum van de opleidingen Huidtherapie aan de Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool en is in nauwe samenspraak met de opleiders tot stand gekomen. Het boek wordt in beide opleidingen de ''dermatologische bijbel'' genoemd

Overige Nederlandstalige boeken

Boersma I, Toonstra J, de Groot  A. Dermatologie voor haarprofessionals. Praktische gids over afwijkingen aan huid en haar. Amsterdam: CocoBooks, 2024 (ISBN 9789079142323)

Dirven-Meijer P, de Groot AC. Leven met eczeem. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum, 2011 (ISBN 9789031387168)

De Groot AC. Vijfhonderd publicaties 1977-2015. Wapserveen, The Netherlands: acdegroot publishing, 2016 (ISBN 978908132238)

De Groot AC. Vijfenveertig jaar praktijk en wetenschap. Een terugblik (autobiografie). Wapserveen: acdegroot publishing, 2020 (ISBN 978-90-813233-5-2)

De Groot AC. Vijfenveertig jaar praktijk en wetenschap. Een terugblik (autobiografie): Update 2020-2022. Wapserveen: acdegroot publishing, 2022

Boersma I, Toonstra J, de Groot A. Dermatologie voor haarprofessionals. Praktische gids over afwijkingen aan huid en haar. Amsterdam: CocoBooks, 2024 (ISBN 9789079142323)

Volgende hoofdstuk: