Toch een persoonlijk afscheid

Kort voor mijn vertrek kwam de toenmalige stafvoorzitter, Simo Brada, bij me. Hij vertelde me – tot mijn grote genoegen uiteraard – dat ik toch eigenlijk niet helemaal met de stille trom kon vertrekken, daarvoor had ik teveel voor het ziekenhuis en de staf, waarvan ik 5 jaar voorzitter was geweest, betekend, vond hij. Hij stelde voor om een afscheid ''en petit comité'' te organiseren en ik kon zelf aangeven wie ik daar graag bij wilde hebben. De directie zou hen dan uitnodigen en alles organiseren. En zo kwam het toch nog tot een gezellig afscheidsborreltje op vrijdagmiddag 14 juni 2002 op een terrasje ergens in Vught. Daar waren aanwezig, naast Janny en mij: Simo Brada (stafvoorzitter en internist), Ben ter Heine (stafsecretaris en klinisch psycholoog), Peter de Kubber (ziekenhuisdirecteur), Vince Mollee (''mijn'' secretaris in de periode 1990-1995 dat ik stafvoorzitter was en klinisch psycholoog), Harald Aarts (plastisch chirurg), Arie Ketelaars (hoofd niet-chirurgische poliklinieken), Albert Smeets (mijn opvolger als stafvoorzitter en radioloog) en Jean Conemans, ziekenhuisapotheker (eerder schreef ik dat hij er niet bij was, maar vandaag [12-9-2022] mailde hij me dat hij er wel degelijk bij geweest was en dat het heel gezellig was). Jean en ik hadden vaak nauw samengewerkt en vele wetenschappelijke publicaties over contactallergie geschreven. Meestal had ik een patiënt gezien die ik verdacht van contactallergie voor een bijzondere stof, en Jean zorgde dan voor de materialen die getest moesten worden om de diagnose allergisch contacteczeem te bevestigen. 

Frank Vernooy, de voormalig directeur van het Carolus Ziekenhuis met wie ik als stafvoorzitter nauw had samengewerkt, kon niet aanwezig zijn, omdat hij op dat moment bij zijn ziekenhuisproject in Afrika was. Ron Nobrega, de gynaecoloog en mijn overbuurman in de gang van het ziekenhuis waar onze poliklinieken lagen, was met vakantie. Han Duppen en Erik-Jan Carol, beiden chirurg en Han ook lid van ''mijn'' stafbestuur, waren er tot mijn teleurstelling niet bij. Pas vele jaren later, bij het afscheid van Vince Mollee, kon ik aan Han vragen waarom ze niet gekomen waren en het antwoord was helder: ''We waren niet uitgenodigd''. 

Op een gegeven moment nam Simo op dat terrasje in Vught het woord om mij toe te spreken. Aan het einde van een reeks zeer vriendelijke en complimenteuze woorden en zinnen kreeg ik een Liber Amicorum, een ''boek van vrienden'', uitgereikt. Dat kwam voor mij volstrekt onverwacht en was een bijzonder aangename verrassing. Er stonden bijdragen in van mensen in het ziekenhuis met wie ik veel samengewerkt had (Frank Vernooy, Vince Mollee, Albert Smeets), een huisarts (Lex Bots), en de dermatologen van het andere ziekenhuis. Daarnaast had Simo enkele collega-dermatologen met wie ik veel contact had gehad in de Commissie Contactdermatosen van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (Derk Bruynzeel) en het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie (Jan-Gerrit van der Schroeff en Jannes van Everdingen) bereid gevonden om wat over hun ervaringen met mij te schrijven.        Ik ben Simo Brada en het stafbestuur altijd dankbaar gebleven, en zal dat altijd blijven, dat ze voor mij de perfecte afsluiting van mijn carrière als dermatoloog in ’s-Hertogenbosch mogelijk hebben gemaakt.

 

Even terugkomend op Jean Conemans. De laatste keer dat ik hem gezien heb was bij zijn afscheid in ..... (weet ik niet meer) na 32 jaar ziekenhuisapotheker geweest te zijn in 's-Hertogenbosch. Dat was in een soort kelder van hotel  ...... (weet ik ook niet meer, dat geeft te denken) in Den Bosch. Freddy Gerkens, eveneens ziekenhuisapotheker, had veel mensen, met wie Jean had samengewerkt, gevraagd iets te schrijven in "Jean", een glossy afscheidstijdschrift en Liber Amicorum, en mij dus ook. Nou, daar wist ik wel raad mee en dus schreef ik een stukje getiteld  - ik kon het natuurlijk niet laten - "Jean et moi'' (net zoals ik het niet kon laten om aan een cadeau aan mijn pasgeboren kleindochter Elise een kaartje toe te voegen ''Für Elise''). En geloof het of niet, Jean et moi kreeg de pole position in zijn Liber Amicorum. Dit tot grote - min of meer geveinsde - ergernis van Vince (die op pagina 35 was beland) en die sprak ''je hebt het verdorie weer geflikt'''(of iets van dien aard).  Ik begon als volgt: 

Eeuwige jeugd

'Het lag niet meer zo voor de hand dat we elkaar nog zouden zien na 2002, Jean en ik. Ik had in dat jaar de deur van het Carolus Ziekenhuis achter me dichtgedaan en, terwijl we elkaar beroepsmatig (telefonisch) zeer regelmatig spraken, veel persoonlijke contacten hadden Jean en ik niet met elkaar gehad. Enkele jaren later verruilden Janny en ik het – in mijn ogen – veel te drukke en lawaaierige Brabant voor het rustige en mooie Drenthe, waar driekwart van de bevolking mijn senior is en “iedereen zo plat als een dubbeldie proat”. Heerlijk, maar ver weg van oude vrienden en collegae.

De wereld bleek echter kleiner dan ik dacht. In het najaar van 2008 kruisten we elkaars pad. Janny en ik kwamen Jean en Evelien tegen in een winderig Utrecht. Wij waren op weg naar het afstuderen van onze dochter, zij hadden naar een sportwedstrijd van een van hun kinderen gekeken. Met verbazing en – toegegeven – jaloezie zag ik dat Jean nog geen steek veranderd was. ‘Man’,  sprak ik bewonderend, ''wat zie jij 

er nog onbeschoft jong uit'', terwijl hij op dat moment toch al een van de seniorstafleden van het Carolus moest zijn. Had ik me vergist en werkt tretinoïnecrème dan toch (De Groot AC, Weijland JW, Nater JP. Tretinoïne: belofte voor de eeuwige cutane jeugd? Ned Tijdschr Geneeskd 1990;134:848-850)? Of had Jean iets ontdekt in de farmaceutische snoeppot en dat stiekem voor zich gehouden? Waarschijnlijk geluk gehad met zijn genen en daarbij gezond geleefd. Bewonderens- en benijdenswaardig, dat zeker'.

Ik was wel enigszins teleurgesteld dat de lijst van onze gezamenlijke artikelen niet in het Liber Amicorum was opgenomen. Dat had iets met ruimte of budget te maken, begreep ik. Gelukkig heb ik nu mijn eigen website en kan ik de lijst alsnog integraal laten zien! 23 artikelen in een periode van 25 jaar! Bedankt, Jean!

 1. De Groot AC, Conemans J, Liem DH. Contact allergy to benzoxonium chloride (Bradophen). Contact Dermatitis 1984;11:324-325
 2. De Groot AC, Conemans J. Allergic urticarial rash from oral codeine. Contact Dermatitis 1986;14:209-214
 3. De Groot AC, Conemans J. Chloral hydrate: the contact allergen that fell asleep. Contact Dermatitis 1987;16:229-231
 4. De Groot AC, Conemans J. Contact allergy to metipranolol. Contact Dermatitis 1988;18:107-108
 5. De Groot AC, Barella CGJ, Conemans JMH. Risk of sensitization to Kathon CG. Contact Dermatitis 1988;19:210-211
 6. De Groot AC, Conemans JMH. Nystatin allergy: Petrolatum is not the optimal vehicle for patch testing. Dermatol Clin 1990;8:153-155
 7. De Groot AC, Conemans JMH. Contact allergy to furazolidone. Contact Dermatitis 1990;22:202-205
 8. De Groot AC, Conemans JMH. Systemic allergic contact dermatitis from intravesical instillation of the antitumor antibiotic mitomycin C. Contact Dermatitis 1991;24:201-209
 9. De Groot AC, Conemans JMH, Schutte Th. Contact allergy to di-isopropyl sebacate in Zineryt @ lotion. Contact Dermatitis 1991;25:260-261
 10. De Groot AC, van der Meijden APM, Conemans JMH, Maibach HI. Frequency and nature of cutaneous reactions to intravesical instillation of mitomycin for superficial bladder cancer. Urology 1992; 40 (suppl1):16-19
 11. De Groot AC, Conemans JMH. Contact allergy from mitomycin C after intravesical instillation. Contact Dermatitis 1990;23:263-264
 12. De Groot AC, Conemans JMH, van der Meyden APM. Huidafwijkingen door mitomycine C. Ned Tijdschr Derm Venereol 1991;1:112-118
 13. De Groot AC, van Ginkel CJW, Bruynzeel DP, Smeenk G, Conemans JMH. Contactallergie voor oogdruppels met ß-blokkers. Ned T Geneeskd 1998;142:1034-1036
 14. De Groot AC, Conemans J. Epileptische insulten: een weinig voorkomende bijwerking van isotretinoïne. Ned Tijdschr Derm Venereol 2001;11:260-261
 15. De Groot AC, Conemans JMH. Ivermecine in de behandeling van scabiёs. Ned Tijdschr Derm Venereol 2003;13:211-215
 16. De Groot AC, Conemans JMH, van der Hoek EW, van Oijen PLM, Sigurdsson V. Infliximab wordt een belangrijke aanwinst bij de behandeling van psoriasis. JBZ Medisch Journaal 2003;17:117-121
 17. De Groot AC, Conemans JMH, van der Hoek EW, van Oijen PLM, Sigurdsson V. Infliximab (I). Therapeutische rol in de gastro-enterologie en de dermatologie. Ned Tijdschr Derm Venereol 2003;13:270-275
 18. De Groot AC, Conemans JMH, van der Hoek EW, van Oijen PLM, Sigurdsson V. Infliximab (II). Therapeutische rol in de reumatologie en bijwerkingen. Ned Tijdschr Derm Venereol 2003;13:316-321
 19. De Groot AC, Conemans JMH, van der Hoek EW, van Oijen PLM, Sigurdsson V. Bijwerkingen van infliximab geordend en gewogen. Pharm Weekblad 2004;139:513-517
 20. De Groot AC, Conemans JMH, van der Hoek EW, van Oijen PLM, Sigurdsson V. Nieuw medicijn infliximab. Effectieve therapie voor Crohn-patiënten. Crohniek 2004;26:29-30
 21. De Groot AC, Conemans JMH. Psoriavis voor psoriasis? Ned Tijdschr Derm Venereol 2004;14:406-408
 22. De Groot AC, Stoof T, de Beer H, Conemans J, Mulder C. Dermatitis herpetiformis. IV. Medicamenteuze behandeling. Ned Tijdschr Derm Venereol 2007;17:240-4
 23. De Groot A, Stoof T, de Beer H, von Blomberg M, Conemans J, Jonkman M, Mulder C. Dermatitis herpetiformis. Aanbevelingen uit de Richtlijn. Ned Tijdschr Derm Venereol 2008;18:422-3

Allergisch contacteczeem door een stof in schoenen. Vaak is dat chromaat, het metaalzout waarmee leer gelooid wordt. Andere mogelijke allergenen in schoenen zijn rubber, lijm en kleurstoffen. Vaak wordt het allergeen niet gevonden. Het is zeer moeilijk en meestal onmogelijk om betrouwbare informatie over alle gebruikte materialen en chemicaliën in de productie van de schoenen te verkrijgen. 

Volgende hoofdstuk: