Vakantiebrieven aan huisartsen

Wanneer ik vakantie nam en de praktijk dus gesloten werd (3 weken zomervakantie, 2 weken kerstvakantie), bracht ik de huisartsen altijd daarvan op de hoogte. De collegae Holla en Bergsma, later samen met José van Ulsen, waren altijd bereid voor mij waar te nemen en beschikbaar te zijn voor spoedgevallen, die in ons métier gelukkig zeldzaam zijn. Al in 1982 had ik in zo'n brief aan alle huisartsen een cartoon opgenomen uit de Current Contents. Dat was destijds een slordig blaadje waarin je kon zien welke artikelen gepubliceerd waren in de belangrijkste medische tijdschriften. Soms zette ik daar wat grappig commentaar, of in ieder geval een als grappig bedoeld commentaar, bij. Zie de 40 jaar oude brief hieronder. De Current Contents werden wekelijks gepubliceerd en ik had dus al snel een collectie cartoons. Sommige waren flauw, enkele begreep ik niet goed (waarschijnlijk gerelateerd aan iets Amerikaans waarvan ik niet op de hoogte was) maar er zaten ook fantastische exemplaren tussen, die u in dit hoofdstuk en elders op de website kunt bewonderen. 

Nadat ik de eerste brief met cartoon had verstuurd en terugkwam van vakantie, lagen er een paar briefjes van huisartsen waarin stond dat zij dit een ontzettend leuk initiatief vonden. Vanaf dat moment heb ik een cartoon aan elke vakantieaankondiging toegevoegd tot aan mijn afscheid in 2002. Ik kreeg na het afscheid nog enkele brieven van huisartsen naar aanleiding daarvan, en enkelen memoreerden dat ze niet alleen mij, maar ook mijn cartoons erg zullen missen.   

Voor de goede orde: ik heb tot tweemaal toe per brief contact opgenomen met de (vermoedelijke) huidige Amerikaanse copyrighthouder van de cartoons om goedkeuring te vragen (schriftelijk, geen e-mail adres of telefoonnummer bekend), maar geen reactie gekregen, dus ga hier uit van ''Wie zwijgt, stemt toe". Current contents bestaat al heel lang niet meer: het verloor zijn bestaansrecht toen zoeken via internet mogelijk werd.

Volgende hoofdstuk: