Citaties van artikelen

Op 27-11-2021 heb ik in de Scopus citation database (www.scopus.com) opgezocht hoe vaak mijn artikelen, die in Engelstalige tijdschriften zijn gepubliceerd, door andere auteurs in hun publicaties zijn genoemd (geciteerd). Ik vond gegevens van 128 van mijn 135 artikelen (die tot 27-11-2021 waren gepubliceerd) in deze categorie. De 6 meest recente artikelen daarvan heb ik niet in het onderzoek betrokken, omdat de periode daarna erg kort is om al een indruk van  citaties te krijgen. Niettemin had het artikel ‘’Fragrances: Contact allergy and other adverse effects’’, dat in het 2020 januari/februari nummer van Dermatitis verscheen, in november 2021 al 9 citaties. Het was dan ook door de leden van de American Contact Dermatitis Society verkozen tot ‘’2020 Dermatitis Review Article of the Year’’. 

 

In totaal zijn de 122 artikelen tot op 27 november 2021 in 3688 publicaties van andere auteurs geciteerd. Daarmee bedraagt de citatie-index (het aantal citaties gedeeld door het aantal artikelen) 30,2 (3688:122). Met andere woorden: gemiddeld heeft elke publicatie geleid tot 30 citaties in andere wetenschappelijke artikelen. Ik kan zonder enige terughoudendheid zeggen dat dit een zeer hoog cijfer is: mijn artikelen worden (althans in hun totaliteit) blijkbaar zeer gewaardeerd en staan soms in de top van meest gelezen artikelen.

De aantallen citaties per artikel zijn hieronder opgesomd. Deze variëren van 0 (gelukkig maar 2 keer) tot 232. De mediaan is 17: de helft van de artikelen werd 17 keer of minder frequent geciteerd en de andere helft 17 maal of vaker. Veertien artikelen scoorden tussen de 30 en 50 citaties, 17 tussen de 51 en 100, en 6 boven de 100, met als hoogste aantal 232.

 

Tabel. Aantallen keren dat artikelen geciteerd werden, per publicatie

232 78 46 30 23 17 13 11 8 5
180 75 40 28 22 17 13 11 8 5
128 73 39 27 22 16 12 10 7 4
118 69 38 27 21 16 12 10 7 4
103 66 37 27 20 16 12 10 7 4
102 66 35 27 20 16 12 10 6 3
95 65 34 26 20 15 12 9 6 3
84 61 34 25 19 15 12 9 6 3
83 61 34 25 19 15 11 9 6 3
81 60 34 24 19 14 11 9 6 2
80 56 33 23 17 14 11 9 6 1
78 50 32 23 17 13 11 8 5 1

De publicatie met 232 citaties betreft een overzichtsartikel uit 1997 over bijwerkingen van parfumgrondstoffen (fragrances), dat ik samen met Prof. dr. Peter Frosch uit Heidelberg heb geschreven. Het was destijds met 29 pagina’s het grootste artikel ooit verschenen in Contact Dermatitis. Inmiddels heb ik mijn eigen record verbroken met het artikel ''Patch testing in drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS): a literature review'', dat op 37 pagina’s uitkomt. Mijn artikel over henna tattoos uit 2013 had met 25 pagina’s ook een flinke omvang. ‘’Collega De Groot is een man van veel (geschreven) woorden’’, schreef Auguste Glastra naar aanleiding van de Leo Dermatology Award, die ik in 2000 won, en daarin is nog niets veranderd: ik neig tot wijdlopigheid en een hang naar compleetheid.

Onlangs vertelde prof. dr. Jeanne Duus Johansen uit Kopenhagen, de hoofdredacteur van Contact Dermatitis, me dat mijn overzichtsartikelen elk jaar weer bij de top-10 van meest geciteerde artikelen uit Contact Dermatitis staan. Ze verzocht me (daarom) vriendelijk om voorlopig nog niet met pensioen te gaan! 

De Top-10 meest geciteerde artikelen staan hieronder. De complete lijst kunt u hier vinden.

 

Top-10 Lijst van artikelen met aantallen citaties (Scopus)

Citaties    Artikel

232          De Groot AC, Frosch PJ. Adverse reactions to fragrances. A clinical review. Contact Dermatitis 1997;36:57-86

180          De Groot AC, Bruijnzeel DP, Bos JD, van der Meeren HLM, van Joost Th, Jagtman BA, Weijland JW. The allergens                   in cosmetics. Arch Dermatol 1988;124:1525-1529

128          De Groot AC. Contact allergy to cosmetics: causative ingredients. Contact Dermatitis 1987;17:26-34

118          De Groot AC, Flyvholm M-A, Lensen GJ, Menné T, Coenraads PJ. Formaldehyde releasers: relationship to                               formaldehyde contact allergy. I. Contact allergy to formaldehyde and inventory of formaldehyde-releasers.                           Contact Dermatitis 2009;61:63-85

103          De Groot AC. Propolis: a review of properties, applications, chemical composition, contact allergy, and other                       adverse effects. Dermatitis 2013;24:263-282

102          De Groot AC, Liem DH, Nater JP, van Ketel WG. Patch tests with fragrance materials and preservatives. Contact                     Dermatitis 1985;12:87-92

95            De Groot AC. Side-effects of henna and semi-permanent ‘black henna’ tattoos: a full review. Contact Dermatitis                   2013;69:1-25

84            De Groot AC. The frequency of contact allergy in atopic patients with dermatitis. Contact Dermatitis                                       1990;22:273-277

83            De Groot AC, Weijland JW. Kathon CG: A review. J Am Acad Dermatol 1988;18:350-358

81            De Groot AC, Nater JP, van der Lende R, Rijcken B. Adverse effects of cosmetics and toiletries: a retrospective                       study in the general population. Int J Cosm Science 1988;9:255-259

Volgende hoofdstuk: