De opleiding tot dermatoloog

Na mijn afstuderen als arts in Groningen in december 1975, ben ik op 1 januari 1976 begonnen aan mijn opleiding tot dermatoloog, ook in Groningen. De opleiding duurde destijds 4 jaar, dus op 31 december 1979 verliet ik de kliniek met een geschreven bewijs van de hoogleraar-opleider prof. dr. A.H. Klokke, dat ik geschikt bevonden was om zelfstandig de dermatologie te gaan praktiseren. Mijn herinneringen aan deze periode heb ik eerder al opgeschreven en zijn gepubliceerd als hoofdstuk ''Herinneringen van een oud-assistent'' in het jubileumboek Vallen en opstaan, dat in 2013 verscheen ter gelegenheid van 100 jaar leerstoel Dermatologie Rijksuniversiteit te Groningen (1913-2013) onder redactie van Marcel F. Jonkman (de toenmalig hoogleraar dermatologie) en Peter Verhoef, de eigenaar van Erasmus Publishing, de uitgever van het boek. Het hoofdstuk is hieronder integraal opgenomen. Als u even de tijd heeft: lezen, er valt nogal wat te lachen! 

De auteur in 1977, tijdens zijn opleiding tot dermatoloog in Groningen. Aan de reflecties in de brillenglazen en schaduwen op de muur is duidelijk te zien dat de toenmalige fotograaf van de kliniek ofwel onvoldoende verstand had van fotografie, ofwel niet de juiste belichtingsapparatuur had om dergelijke artefacten te voorkomen

Het artikel ‘Herinneringen van een oud-assistent’ is afkomstig uit het jubileumboek Vallen en opstaan. 

 

Ik heb geen van de personen, die in dit hoofdstuk voorkomen, om toestemming gevraagd. Het boek Vallen en Opstaan is echter bij uitkomen verspreid onder de (oud-)medewerkers van de kliniek, en het is commercieel verkrijgbaar, dus openbaar. Hierom, en ook omdat alles zich meer dan 42 jaar geleden heeft afgespeeld, hoop ik dat geen van de betrokkenen of hun nabestaanden  bezwaar heeft tegen publicatie op deze website.

EINDE HOOFDSTUK DE OPLEIDING TOT DERMATOLOOG. Volgende hoofdstuk: