Prijs ''Meest huisartsvriendelijke specialist"

Op 9 november 1995 kreeg ik de eenmalig ingestelde prijs ''Meest huisartsvriendelijke specialist'' toegekend door de huisartsenverenigingen van Den Bosch en omstreken. In het blad Carrousel van het Carolus ziekenhuis (december 1995, nummer 5, pagina 12) werd hieraan aandacht besteed. 

Volgende hoofdstuk: