Patch testing vijfde editie 

Tegen alle verwachtingen in een vijfde editie

Toen de 4e editie van Patch testing in 2018 uitkwam, was het zo goed als zeker dat dit de laatste zou zijn. De eerste editie verscheen in 1986, de tweede in 1994, derde in 2008 (vanaf hier in eigen beheer uitgegeven) en de vierde 10 jaar later. De periode tussen twee edities van het boek heeft dus gevarieerd van 8 tot 14 jaar. Als dat tijdsbestek veel korter wordt, dan is er eigenlijk te weinig nieuw materiaal om een nieuwe editie te rechtvaardigen. Bovendien zou ik een groot aantal onverkochte boeken overhouden en het drukken van een nieuwe editie is kostbaar. Bovendien hield ik er rekening mee dat, om redenen die elders worden uitgelegd, er steeds minder boeken verkocht zullen worden. Niet iedereen, die editie 4 gekocht heeft, is bereid om al na een paar jaar ook editie 5 aan te schaffen, als daar weinig nieuws in staat. En verlies lijden op acdegroot publishing, dat sowieso al een hoog gebakken luchtgehalte heeft, was nou ook niet direct de bedoeling. Daarom zou, zo redeneerde ik, logischerwijs een vijfde editie niet eerder dan in de periode 2026-2028 gepubliceerd kunnen worden. Ik had ernstige twijfels of ik op mijn 75ste of 77ste daar nog wel zin in zou hebben en, niet te vergeten, ik nog wel de mogelijkheid daartoe zou hebben, zowel quoad vitam alsook wat betreft adequate datavoorziening! En toch is die 5e editie er gekomen; ik leg graag uit hoe dat gegaan is.

Gratis digitale updates

Bij de 3e editie (2008) had ik in mijn reclameboodschappen (d.w.z. mijn aankondigingsmails aan de leden van de  American Contact Dermatitis Society [ACDS], de European Society of Contact Dermatitis [ESCD] en op interesse in de contactallergie geselecteerde leden van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie [NVDV]), geschreven dat iedereen die een boek aanschaft recht heeft op gratis digitale updates. Inderdaad heb ik 3 keer zo’n update bij de derde editie geschreven (2008-2010, 2008-2012 en 2008-2015) en die kon men gratis downloaden van mijn account op www.researchgate.net. Ik heb dat met opzet voor iedereen toegankelijk gemaakt, in de hoop dat deze updates sommigen zouden verleiden om het boek zelf te kopen. Dermatitis was bereid om een heel kort ingezonden briefje van mij te publiceren waarin stond dat er updates beschikbaar waren. Dit waren dus allemaal updates bij de 3e editie van Patch testing uit 2008.

Voor een digitale update van de 4e editie (2018) had ik tot voor kort geen plannen, omdat er de laatste jaren erg weinig nieuwe allergenen zijn gepubliceerd. Dat veranderde echter toen ik de Monographs in contact allergy, Volume 4 – Systemic drugs had geschreven. Daar staan heel veel testconcentraties in van geneesmiddelen, die nog niet in de 4e editie van Patch testing aanwezig waren. Verreweg de meeste daarvan waren overigens al gepubliceerd vóór 2018, dus je zou denken dat ik had zitten slapen, omdat ik deze testconcentraties gemist had (en dus niet had opgenomen in de 4e editie). Dat was gelukkig niet het geval. Verreweg de meeste studies over allergie voor deze geneesmiddelen zijn gepubliceerd in niet-dermatologische tijdschriften, die ik (uiteraard) niet screende voor testconcentraties. Maar die had ik nu allemaal gevonden bij het schrijven van dat boek over Systemic drugs.      

Dat veranderde het speelveld. Ik turfde 225 ‘’nieuwe’’ allergenen met testconcentraties in mijn Monographs 4 boek en in de recente jaargangen van Contact Dermatitis en Dermatitis (2018 – maart 2022). Nieuw in die zin dat ze nog niet waren opgenomen in de 4e editie van Patch testing. Nu was het dus wel de moeite waard om een nieuwe digitale update 2018-2022 te maken en dat deed ik dan ook. Ik vroeg een ISBN/EAN nummer aan (eigenlijk is dit dubbel: de N van ISBN en EAN staat al voor ''nummer'') en maakte er op die manier een formeel digitaal boekje van: De Groot AC. Patch testing, 4th Edition: Update 2018 – 2022. Wapserveen, The Netherlands: acdegroot publishing, 2022 (37 pages). ISBN/EAN 978-90-813233-7-6.

Reclame maken

De aankondiging van het verschijnen hiervan werd, samen met de publicatie van het het Systemic drugs boek in maart 2022, verstuurd naar alle leden van de ESCD, ACDS en de NVDV. Ik hoopte dat ik hierdoor nog een aantal exemplaren van mijn Patch testing boek zou kunnen verkopen, maar dat plan lijkt faliekant te zijn mislukt. De leden van de ESCD (ongeveer 320) en die van de NVDV (ongeveer 800) heb ik zelf via gepersonaliseerde mails op de hoogte gebracht, wat natuurlijk een hele klus was. Bij eerdere boeken had ik ook nog zelf alle leden van de ACDS een bericht gestuurd, maar dat zijn er ongeveer 2500! Daar zag ik nu ontzettend tegen op. Daarom heb ik Ginger van het bureau van de ACDS benaderd en gevraagd of ze me hiermee een beetje kon helpen. Ik zou al blij geweest zijn met alle emailadressen op een Excelsheet of iets dergelijks, maar ze bood me aan om mijn mail (in iets gewijzigde vorm, maar wel met de essentie van mijn [reclame]boodschap intact) via het ACDS mailingsysteem te versturen, en aldus geschiedde. Fantastisch! Mijn mail aan Ginger liep over van dankbaarheid. In de mails, waarin dus zowel het verschijnen van Monographs in contact allergy, Volume 4 – Systemic drugs als van de update van Patch testing werd aangekondigd, stonden links of waren pdf files als bijlage toegevoegd, waarin de gehele inhoudsopgave van de Monograph werd gepresenteerd evenals twee complete voorbeeldhoofdstukken die ik zelf had uitgezocht.  

Ik heb behoorlijk wat leuke reacties gekregen, vooral over het nieuwe boek in de Monographs in contact allergy reeks waren er veel enthousiaste commentaren. Tenminste acht collegae kondigden aan het boek al besteld te hebben of dat nog te gaan doen. Ik heb iedereen die gereageerd heeft een kort dankmailtje gestuurd. 

Wanneer zalven worden aangebracht op een zogeheten ''hypostatisch eczeem'' aan de onderbenen of op een ''open been'' (ulcus cruris, met zweren in de huid) is er een sterk verhoogd risico dat de patiënt allergisch wordt en  er een allergisch contacteczeem ontstaat. Vaak gaat het om lanoline (wolalcoholen) of afgeleiden daarvan (basis-bestanddeel), conserveermiddelen, Perubalsem of lokale geneesmiddelen zoals neomycine

Get to the point, De Groot!

Nu kan ik me voorstellen dat u wat ongeduldig wordt en denkt: ‘’Wat heeft dat nou met die 5e editie te maken, leg dat nou eens uit”. Dat is een goede vraag, en die zal ik dan ook direct en bondig beantwoorden: ‘’ALLES’’.  Want toen de UPDATE 2018-2022 eenmaal gemaakt was, hoefde ik de gegevens hiervan alleen maar in de bestaande Word file van Patch testing 2018 in te brengen, een nieuw omslag te laten maken, het voorwerk aan te passen, een nieuw Foreword te schrijven, About the author aan te passen (en in een frivole bui heb ik deze keer ook maar een kleurenfoto van de auteur toegevoegd), de Contents te hernummeren, één pdf van het gehele manuscript te maken en klaar is Kees! En oh ja, ik heb ook nog de anekdote opgenomen waarin ik beschrijf hoe ik in 1985 aan de eerste editie 30,000 gulden (ongeveer 13,500 euro) heb verdiend. De boodschap was dat niet alleen goede daden afgestraft worden (no good deed goes unpunished), maar dat dat ook voor enthousiasme kan gelden. Lees maar even mee.

 

IN THE BEGINNING … NO ENTHUSIASM GOES UNPUNISHED

In 1984, I purchased a personal computer, one out of the first shipment of 20 IBM AT’s to arrive in The Netherlands. It cost 17,000 Dutch guilders (DFl.), about 7,725 Euro’s or 8,730 USD. It had a hard disk of 5 Mb (sic) and if you had the bad luck that the disk would crash after a year and one day or later (which was far from uncommon those days), it would set you back another 5,000 DFl. I also bought a D-base program and made a file for each entry in Patch testing: name of the chemical, synonyms, patch test concentrations and vehicles with references, Merck Index number, Cosmetic Ingredient Dictionary Monograph (Yes/No) and Comments (e.g., contact urticaria or photosensitivity reported, 20 controls performed, etc.). With these individual files, I could make a print of the entire Table 1, the heart of the book, in alphabetical order. In fact, by many trials and errors (and admittedly, many sighs and curses), I managed to print the entire book. From a current perspective, it looked rather ugly, but in those days, nobody perceived it as such.

In 1985, I had had several contacts with Elsevier by telephone and letters, I had explained all details of the book and there was much interest in publishing it. One sunny day, I went to Amsterdam to make the final arrangements and sign the contract with the Management. In my briefcase, I had some 30 printed pages (which would now be called Camera-ready copy) with me, of which they knew nothing: I had never told them anything about it. I hoped they would like it and I was certainly not disappointed: the Elsevier people were overflowing with enthusiasm! And then, one of the management team made a tactical error: ''This saves us 200 DFl. per page for typing costs'', she exclaimed. My brain rattled for one second and I quickly responded: ''Excellent, then you can give me half of your savings''. The management was very sporty about it, acknowledged that my request was reasonable and agreed without hesitation. The book had 295 pages, so you do the math! I had earned my computer back and received a handsome royalty on top of this. And an anecdote which still can make me smile, even now, 37 years and 4 more editions of Patch Testing later…….  

Voor select publiek

Ik besloot overigens al voordat ik er aan begon te werken, dat ik deze 5e editie niet als gedrukt boek commercieel zou gaan uitgeven: een compleet nieuwe editie voor de verkoop produceren 4 jaar na de vorige editie is commerciële zelfmoord. Maar ik was wel van plan om een stuk of 30 boeken te laten produceren voor mijzelf, familie, vrienden en een aantal collegae. 

Was dat dan alles wat ik met die 5e editie zou doen? Neen, want inmiddels had ik de ESCD en de ACDS benaderd en de besturen daarvan gevraagd of ze geïnteresseerd waren in de digitale files van mijn boek Patch testing om die op hun website te zetten en online beschikbaar te maken voor de leden van deze verenigingen. De vierde editie staat al sinds december 2021 op de website van de ACDS (www.contactderm.org) en die kon vervangen worden door deze 5e editie, wat inmiddels ook gebeurd is. De ESCD (www.escd.org) had inmiddels ook besloten om het boek op de website op te nemen en dat is dus direct de 5e editie geworden.

Uiteindelijk ben ik met het schrijven van de 5e editie toch nog een week of twee bezig geweest. Vooral het op exact de juiste maat en in de juiste vorm aanleveren aan de - nieuwe - drukker is behoorlijk problematisch geweest. Dat komt doordat de oorspronkelijke Dbase files uit 1985 later zijn omgezet in Word, maar helemaal perfect is dat nooit geworden. Ik moest het boek in 8 verschillende delen knippen en die allemaal apart bewerken, zorgen dat alles precies op de juiste plaats komt te staan met de juiste marges en de goede paginanummers. Dat ging allemaal niet automatisch zoals in een moderne Word file, dat moest allemaal handmatig.

Sommige stukken die ik er uit wilde hebben verdomden het om te verdwijnen zonder dat de opmaak van de rest helemaal veranderde (dat is vaak een probleem met tabellen). Ik heb een licentie op een pdf bewerkingsprogramma moeten nemen (geen drama, hoor, 10 euro voor een maand; smallpdf.com, prima programma, een aanrader) om allerlei bewerkingen te kunnen uitvoeren. Zo maakte ik een pdf van de file met dat stuk er in dat ik er eigenlijk uit wilde hebben en heb dat deel later met de pdf bewerker er uit kunnen knippen. Afijn, met veel puzzelen is het me gelukt om alles perfect te krijgen en als 1 complete pdf file aan te leveren bij de drukker.

Het boek moet gedrukt worden

Tja, de drukker. Het boek kon niet door het bedrijf dat de 4e editie geproduceerd had (Bariet Ten Brink te Meppel, later overgenomen door een ander bedrijf) gedrukt worden, omdat daar een minimum oplage van 300 gehanteerd wordt. Dat komt omdat deze drukker gebruikt maakt van offset drukken, wat erg duur is. Toen kwam een wat moderner bedrijf, dat eerder mijn praktijk- en wetenschappelijke autobiografie uit 2020 had gedrukt, weer in the picture. Dat is veel flexibeler met digitaal printen en doet ook aan printing on demand, en je kunt er bijvoorbeeld 20 bestellen. Ik noem met opzet de naam niet, wil ze geen trap na geven. 

Eerder was ik zeer tevreden over mijn biografie, die was kwalitatief perfect: hagelwit glanzend papier, inktzwarte en messcherpe letterdruk, en fraai gebonden genaaid. Zelfs de door mij ingescande foto’s waren fraai geworden. Alle reden om weer met dit bedrijf in zee te gaan, behalve ……….dat dat allemaal van die vlotte moderne hippe jongens en meisjes zijn die daar werken. ''Wat is daar op tegen?” hoor ik u denken? Nou, dat die moderne jongens en meisjes het zo druk hebben en - mede - daardoor zo verschrikkelijk slordig zijn!!!!!!! Het moet allemaal veel te snel tegenwoordig en dan worden fouten gemaakt en worden dingen vergeten. Ik kan van die eerste keer met mijn biografie wel 5 mails van mij aan mijn contactpersoon tevoorschijn halen waarin ik hem beleefd (het viel niet altijd mee om beleefd te blijven, kan ik u verzekeren, ik heb weinig tolerantie voor eenvoudig te vermijden fouten) erop wees dat hij weer iets fout had gedaan. Vandaar mijn aarzeling om weer met deze vlotte jongelieden in zee te gaan. 

Ik heb het toch maar gedaan en heb 30 exemplaren besteld. Maar mijn aarzeling blijkt wel begrijpelijk: nu kan ik wel 6 van die mailtjes waarin ik wijs op fouten laten zien en heb nu zelfs tweemaal gebeld! Dat is bijzonder voor mij, ik mail liever dan dat ik bel, want dan kan ik beter formuleren en hoef ik niet bang te zijn boos te worden aan de telefoon. In een van die gesprekken zei ik: ‘’Ik begin een beetje wanhopig te worden’’. Ik ging er maar van uit dat het boek weer erg mooi zou gaan worden. En ja, ze waren aardig zat, die jongens en meisjes en deden nooit moeilijk, dat scheelt ook weer. 

Het eindresultaat

De cover is iets anders dan die van de vorige edities. De woorden “Patch testing, 5th edition. Test concentrations and vehicles for 5200 chemicals’’ op de omslag zijn nu in goud gedrukt en het papier is ook van wat zwaardere kwaliteit (niet mijn opzet, ik had dat gemist in de offerte) dan editie 4, dus het is dus een lekker dik boek geworden. Maar eerst hebben ze me wel 30 boeken gestuurd met mijn foto in grijstinten! Tja, die heb ik natuurlijk afgekeurd en toen hebben ze nieuwe moeten produceren (en natuurlijk weer de goudvoorraad aan moeten spreken, bummer). 

Ga terug naar: