Digitale boekjes

Vier van de 5 digitale boekjes, die ik geschreven heb, zijn updates van de daaraan voorafgaande editie van mijn boek Patch testing. Toen ik de derde editie voor het eerst zelf uitgaf met acdegroot publishing, een ''bedrijf'' met wel een zeer hoog gebakken luchtgehalte, had ik iedereen, die een boek zou kopen, gratis digitale updates in het vooruitzicht gesteld. Inderdaad heb ik 4 van dergelijke updates geschreven en ze gratis beschikbaar gesteld aan iedereen via een downloadmogelijkheid. Ik zorgde ervoor dat er bij het uitkomen van een volgende update altijd een aankondiging kwam in Dermatitis (ik kon het heel goed vinden met de toenmalige Editor-in-Chief Ponciano ''Chito'' Cruz) en kort daarna verkocht ik altijd wel weer een aantal boeken op mijn website www.patchtesting.info (wordt/is waarschijnlijk eind 2022 opgeheven).  De eerste 3 updates behoorden bij de derde editie uit 2008. De update 2008-2015 werd zelfs gepubliceerd in Dermatitis (De Groot AC. New contact allergens: 2008 to 2015. Dermatitis 2015;26:199-215). Ik had het niet als manuscript aangeboden, maar Chito vond het blijkbaar geschikt en vroeg mij of hij het kon publiceren in Dermatitis. Nou, graag!

De update 2018-2022 heb ik geschreven na het uitkomen van Monographs in contact allergy, deel 4, Systemic drugs; daar stond namelijk heel veel materiaal in dat ik nog niet had opgenomen in Patch testing vierde editie uit 2018. De vierde editie samen met de update 2018-2022 vormt de vijfde editie van Patch testing, die niet commercieel verkrijgbaar is (alleen vrienden, familieleden en enkele collegae hebben een gedrukt exemplaar gekregen), maar wel (voor leden) online te raadplegen is op de websites van de European Society of Contact Dermatitis en de American Contact Dermatitis Society. 

 

Patch testing updates

  • De Groot AC. Patch testing, 3rd Edition: Update 2008-2010. Wapserveen: acdegroot publishing, 2011
  • De Groot AC. Patch Testing, 3rd Edition: Update 2008-2012. Wapserveen: acdegroot publishing, 2013
  • De Groot AC. Patch Testing, 3rd Edition: Update 2008 – 2015. Wapserveen, The Netherlands: acdegroot publishing, 2015 (33 pages). ISBN/EAN: 978-90-813233-2-1
  • De Groot AC. Patch testing, 4th Edition: Update 2018 – 2022. Wapserveen, The Netherlands: acdegroot publishing, 2022 (37 pages). ISBN/EAN 978-90-813233-7-6                                    
Patch Testing 4th Edition Update 2018 2022
PDF – 662,6 KB 273 downloads
Patch Testing Update 2008 2015
PDF – 265,0 KB 265 downloads

Bestanddelen van propolis

Het vijfde digitale boekje is het volgende:

De Groot AC, Popova MP, Bankova VS. An update on the constituents of poplar-type propolis. Wapserveen, The Netherlands: acdegroot publishing, 2014 (11 pages). ISBN/EAN: 978-90-813233-0-7

Ruwe propolis. Foto afkomstig van amazon.nl

Ik had in 2013 een overzichtsartikel geschreven over contactallergie voor en de samenstelling van propolis (bijenlijm, bee glue): De Groot AC. Propolis: a review of properties, applications, chemical composition, contact allergy, and other adverse effects. Dermatitis 2013;24:263-282. Enige tijd daarna werd ik benaderd door prof. Vassya Stefanova Bankova. Zij is een Bulgaarse chemicus, gespecialiseerd in de chemie van natuurlijke producten (propolis is zo'n natuurlijk product) en voorzitter van de Bulgaarse Phytochemical Society. Zij vertelde dat er wat fouten zaten in mijn opsomming van de bestanddelen van propolis. Ik heb haar toen voorgesteld dat ik een uitgebreid literatuuronderzoek naar propolis zou doen, daarvan een digitaal boekje zou maken en dat zij en haar collega Popova alles zouden controleren en verbeteren en aldus geschiedde. 

Ik heb daarop een ingezonden brief geschreven naar Dermatitis waarin ik deze situatie beschreef (De Groot AC. Chemicals found in poplar-type propolis. Dermatitis 2014;25:280) en nodigde iedereen uit om het boekje (ik had een ISBN/EAN aangevraagd), waarvan Bankova en Popova medeauteur waren, gratis te downloaden. 

DB 3 Update On The Constituents Of Poplar Type Propolis De Groot Popova Bankova
PDF – 152,3 KB 279 downloads

Volgende hoofdstuk: